Korsnäs vattenvägar - dags att förnya historia

Korsnäs kraftstation ligger i Korsnäsströmmen alldeles vid utloppet till Runn. Kraftverket bygdes redan 1908-1909 och har under många år varit i drift. Nu är det dags för en upprustning och förbättring i och runt omkring område. Här kommer vi att lägga ut information om vad det innebär för dig som bor och har fastigheter kring Korsnäsströmmen.

I arbetet kommer vi ta hjälp av entreprenörer och all information kommer finnas på den här sidan och en del information kommer även via utskick.

För att vara säker på att du får reda på senaste nyheterna i projektet kan du prenumerara på nyheter. Fyll i dina uppgifter nedan.

Bakgrund

Projektet Korsnäs vattenvägar är en del av alla åtgärder som Falu kommun planerar och utför genom hela Svärdsjövattendraget.

Falu kommun har tidigare beslutat om ett handlingsprogram för att förbättra, säkerställa och underhålla Korsnäsströmmen. Området kring kraftstationen är i behov av upprustning för att minska risker för framtida översvämningar samt skapa förbättring för vattenmiljön.

I Korsnäs vattenvägar ska åtgärder genomföras för att:

  • Minska risken för översvämningar
  • Höja dammsäkerheten
  • Minska anläggningens miljöpåverkan genom främjande av fiskvandring

Falu kommun har i samarbete med Falu Energi & Vatten ett tillstånd att genomföra flödesfrämjande och miljöförbättrande åtgärder vid Hosjöns utlopp i Runn. Falu Energi & Vatten fått i uppdrag att utföra arbetet i samråd med kommunen.

Karta över det berörda området

Senaste nytt

OBS: Listan uppdateras i kronologisk ordning. Senaste informationen högst upp.

2021-08-23
Inför fortsatt projektering behöver vi nu göra geotekniska undersökningar.

Syftet med geotekniska undersökningarna är att fastställa förutsättningarna inför projektering av de åtgärder som kommer behöva göras inom området.

Arbetet är påbörjat och genomförs av vår entreprenör AFRY. De kommer göra borrningar och grävningar av provgropar. En larvburen fältvagn kommer användas. Borrhålen och provgroparna återställs efter färdig undersökning genom att dessa fylls igen med upptagna jordmassor. Grävningen av provgropar kommer att övervakas av arkeolog från Dalarnas museum, då grävning kommer att ske inom hyttlämningsområden.

Arbetena kommer utföras dagtid och planeras pågå från mitten av augusti till september 2021. Självklart tar vi största möjliga hänsyn till dig som bor och arbetar intill vår arbetsplats och ber om förståelse ifall det här medför störningar. Under arbetets gång finns inga planer på att tillfälligt stänga av varken el- eller vattentillförsel.

Preliminär tidplan

Så här ser tidplanen ut för projektet Korsnäs vattenvägar

Tidplan Korsnäs vattenvägar

År

Händelse

2021 Mitten augusti till september

Geoteknisk undersökning. Borrning och grävningar av provgropar. en larvburen fältvagn kommer att användas. Borrhålen och provgroparna återställas efter färgig undersökning genom att dessa fylls igen med upptagna jordmassor. Arbetet sker i området kring Södra, Västar och Östra Strömvägen.

Prenumerera på sidan

Hantera prenumeration

Genom att anmäla dig till prenumerationen samtycker du till att vi lagrar din e-postadress­­. Du kan när som helst avsluta prenumerationen, då tas din e-postadress bort.

Läs om hur vi hanterar dina personuppgifter

Frågor och kontakt

Vid frågor om projektet, kontakta Falu Energi & Vatten, Mathias Bladlund, projektledare.
E-post: mathias.bladlund@fev.se
Telefon: 023-77 49 00

Vid frågor om de geotekniska undersökningarna, kontakta AFRY, Erik Warberg, geotekniker. Telefon: 010-505 47 63

Karta över det berörda området. Östra, västra och Södra Strömvägen

Det streckmarkerade området visar vilka som berörs av de geotekniska undersökningarna