Elnätspriser för företag

Elnätsavgiften varierar beroende på vilken säkring du har. Här hittar du våra elnätsavgifter för olika säkringsabonnemang. Du kan också se anslutningsavgifter och avgifter för tillfällig elanslutning.

För att kunna använda el behöver du också teckna ett elavtal med ett elhandelsbolag, till exempel Falu Energi & Vatten.

Säkringsabonnemang 2019

I din fastighet eller lokal finns en huvudsäkring, som är olika stor beroende på hur pass elkrävande utrustning du använder. Har du större behov än 63 A hänvisas du till effektabonnemang.

Avgifter för Falu kommun utom Enviken

Säkringstorlek

Abonnemangsavgift

kronor per månad

Elöverföringsavgift

öre per kWh

16 A

268

10,8

20 A

372

10,8

25 A

456

10,8

35 A

612

10,8

50 A

872

10,8

63 A

1 080

10,8

Alla priser är exlusive moms. Energiskatt tillkommer med 34,7 öre/kWh

Avgifter för Enviken

Säkringstorlek

Avgift för abonnemang

kronor per månad

Avgift för elöverföring

öre per kWh

16 A

273,60

19,0

20 A

350,40

19,0

25 A

424,80

19,0

35 A

596

19,0

50 A

850,40

19,0

63 A

1 083,20

19,0

Alla priser är exlusive moms. Energiskatt tillkommer med 34,7 öre/kWh

Effektabonnemang 2019

Elnätet är dimensionerat efter kundernas effektbehov och vi abonnerar i vår tur också på effekt mot överliggande nät. Vår prismodell för effektkunder syftar till att stimulera dig som kund att vara mer aktiv när det gäller effektoptimering i den egna anläggningen. Modellen avser även att reducera effekttoppar.

Effektabonnemang för Falu kommun utom Enviken


Lågspänning 0,4 kV

Högspänning 10-20 kV

Fast nätavgift

450 kr/mån

1 230 kr/mån

Abonnemang (avtalad effekt)

46 kr/kW/mån

35kr/kW/mån

Elöverföring (rörlig avgift)

6,1 öre/kWh

3,4 öre/kWh

Överuttag aktiv effekt

184 kr/kW, mån

140 kr/kW, mån

Överuttag reaktiv effekt

15 kr/kVAr, mån

11 kr/kWar, mån

Fritt reaktivt uttag

50% av avtalad effekt

50% av avtalad effekt

Alla priser är exlusive moms. Energiskatt tillkommer med 34,7 öre/kWh

Prismodellen har som grundprincip att du som kund ska abonnera på den effekt som du avser att ta ut. Modellen tillåter att du vid enstaka tillfällen kan ta ut mer effekt än abonnerad men då får du också betala en överuttagsavgift för den månad som överuttaget skedde. Det betyder att flera överuttag under en och samma månad inte gör någon skillnad, det enskilt högsta uttaget avgör hur stor överuttagsavgiften blir.

Effektabonnemang för Enviken


Lågspänning 0,4 kV

Fast nätpris

1 100 kr/mån

Pris för effekt

60 kr/kW, mån

Överföring höglast

6,50 öre/kWh

Överföring låglast

5,00 öre/kWh

Villkor i prismodellen, effekt

Det är inte tillåtet att abonnera på mindre än 80 % av maximalt uttag.
Det är inte tillåtet att ändra abonnerad effekt efter säsongsvariationer eller tillfälliga effektbehov.
Vi förbehåller oss rätten att justera abonnemanget i ovanstående fall.

Genom att se över anläggningen och planera drift så är det mycket möjligt att det maximala effektuttaget kan minskas och ni kan på så sätt sänka era kostnader.

Vid sänkning eller höjning av den abonnerade effekten, vänligen kontakta vår kundtjänst, 023-77 49 00.

Ny elanslutning 2019

Vid ny anslutning betalar du ett pris som beräknas utifrån servissäkringens storlek och avståndet till närmsta anslutningspunkt i befintligt nät (fågelvägen). Se nedanstående tabeller.

Är du osäker på vad som gäller för dig så kan du alltid begära en offert genom att kontakta vår kundtjänst, 023-77 49 00.

2019 års avgifter gäller för offerter som skrivs till och med 31 december 2019.

1 januari 2020 anpassar vi våra anslutningsavgifter med anledning av att Ei under året har höjt sina schablonbelopp för anslutningsavgifter.

Alla priser gäller 2019 och är exklusive moms.

Avgifter för elanslutning 16–25 A

Avstånd till anslutningspunkt

Avgift

0–200 meter

22 100 kr

200–600 meter

22 100 kr + 189 kr/m

600–1200 meter

97 700 kr + 404 kr/m

1200–1800 meter

340 100 kr + 240 kr/m

Avgift för elanslutning >25 A, Lågspänning

Servissäkring

Avgift min*

35–63 A

32 000 kr

80–125 A

40 000 kr

160 A

52 000 kr

200–250 A

62 000 kr

> 250 A

I (Ampere) x 250 kr

*)För anslutningar över 25 A där avstånd till närmaste nätstation överstiger 200 m lämnas offert för exakt pris. Kontakta vår kundjänst, 023-77 49 00.

I anslutningspriset ingår inte grävning på den egna fastighetens mark. Vi tillhandahåller det material som behövs som till exempel: serviskabel, slang och märkband.

För högspänningskunder offereras anslutningsavgift motsvarande Falu Energi & Vattens kostnader för nyanslutningen.

Ny elanslutning 2020

1 januari 2020 anpassar vi våra anslutningsavgifter med anledning av att Ei under året har höjt sina schablonbelopp för anslutningsavgifter.

Vid ny anslutning betalar du ett pris som beräknas utifrån servissäkringens storlek och avståndet till närmsta anslutningspunkt i befintligt nät (fågelvägen). Se nedanstående tabeller.

2019 års avgifter gäller för offerter som skrivs till och med 31 december 2019.

Är du osäker på vad som gäller för dig så kan du alltid begära en offert genom att kontakta vår kundtjänst, 023-77 49 00.

Alla priser gäller från och med 1 januari 2020 och är exklusive moms.

Avgifter för elanslutning 16–25 A

Avstånd till anslutningspunkt

Avgift

0–200 meter

28 200 kr

200–600 meter

28 200 kr + 241 kr/m

600–1200 meter

124 600 kr + 519 kr/m

1200–1800 meter

436 000 kr + 316 kr/m

Avgift för elanslutning >25 A, Lågspänning

Servissäkring

Avgift min*

35–63 A

32 000 kr

80–125 A

40 000 kr

160 A

52 000 kr

200–250 A

62 000 kr

> 250 A

I (Ampere) x 250 kr

*)För anslutningar över 25 A där avstånd till närmaste nätstation överstiger 200 m lämnas offert för exakt pris. Kontakta vår kundjänst, 023-77 49 00.

I anslutningspriset ingår inte grävning på den egna fastighetens mark. Vi tillhandahåller det material som behövs som till exempel: serviskabel, slang och märkband.

För högspänningskunder offereras anslutningsavgift motsvarande Falu Energi & Vattens kostnader för nyanslutningen.

Tillfällig elanslutning

Tillfällig elanslutning innebär anslutning en kortare period, till byggström och event, och tillåts i max 12 månader.

En tillfällig elanslutning är en tjänst som ska underlätta under byggperioden, innan det finns möjlighet till en permanent anslutning. Tidsgränsen är 12 månader.

Vi begränsar tidsperioden till 12 månader eftersom den tillfälliga elanslutningen inte uppfyller samma elsäkerhetskrav som en permanent anslutning.

Avgift för tillfällig elanslutning


Avgift

Tillfällig anslutning max 63 A*

2 500 kr

Tillfällig anslutning över 63 A*

3 500 kr

Alla priser gäller 2019 och är exklusive moms.

*) Efter 12 månader tillkommer 700 kr per månad.

Övriga priser

Engångsavgift vid ändring av befintlig servis

Servis innebär den ledning som förbinder en kunds anläggning med vårt nät. Vill du ändra befintlig servis kostar det 2 500 kronor. Kommer vi åt elmätaren utifrån minskar vi avgiften.

Engångsavgift vid extra besök

Om vi behöver göra extrabesök orsakade av dig som kund eller dig som installatör förbehåller vi oss rätten att debitera våra faktiska kostnader.