Producera egen el

Vindkraftverk

Med hjälp av solceller, vindkraftverk eller vattenkraftverk kan du producera egen förnybar el och sälja den el som blir över. Här finns mer information för dig som är eller vill bli mikroproducent.

För att kunna bli mikroproducent behöver du ansluta din anläggning till elnätet. Du ska förbruka och producera el i samma anslutningspunkt och huvudsäkringen i anslutningspunkten ska vara max 100 ampere. Om huvudsäkringen är över 63 ampere kan en mätavgift bli aktuell. Din överskottsproduktion får inte vara större än din egen årsförbrukning.

Så blir du mikroproducent:

1. Ansök om förhandsbesked

Innan du beställer en anläggning, kontakta vår kundtjänst och berätta hur stor anläggning du planerar att installera. Vi tittar närmare och ger ett förhandsbesked om de aktuella förutsättningarna att ansluta din anläggning till vårt elnät. Vi behöver en föranmälan från behörig elinstallatör innan vi kan ge ett slutgiltigt medgivande.

2. Elinstallatören gör en föranmälan

När du fått ett positivt förhandsbesked är det dags att kontakta en behörig elinstallatör för installation. Elinstallatören ska lämna en föranmälan med teknisk information om den planerade anläggningen. Efter det lämnar vi besked om anslutningen till elnätet kan godkännas eller inte.

Mer information om hur din elinstallatör gör en föranmälan.

3. Elinstallatören installerar anläggningen

Vid godkänd föranmälan kan elinstallatören påbörja installationen.
Efter att installatören anmält till oss att anläggningen är klar att ta i drift byter vi kostnadsfritt ut din nuvarande elmätare till en ny som mäter både konsumtion och produktion. Först efter det kan du börja använda produktionsanläggningen.

Villkor som du måste följa

För att garantera säkerheten, både för dig som kund och för vår personal, är det viktigt att du följer dessa villkor:

 • Alla nya produktionsanläggningar ska föranmälas och installeras av behörig elinstallatör.
 • Du ansvarar för att tekniska villkor uppfylls och att installationen följer. Energiföretagens handbok ”Anslutning av elproduktion till lågspänningsnätet - ALP”.
 • Huvudbrytaren för produktionsenheten ska vara blockerbar och finnas tillgänglig i mätarskåpet. I äldre mätarskåp kan man tråda om så att befintlig huvudbrytare sitter efter mätaren enligt gällande standard. Om mätartavlan är placerad inomhus ska en låsbar AC-brytare placeras utomhus och vara åtkomligt för vår personal.
 • Stickproppsanslutningar är inte tillåtna.
 • Alla produkter ska vara CE-märkta.
 • Produktionsanläggningar över 3 kW ska vara anslutna till 3-fas.
 • I kundanläggningen ska det finnas en märkning som varnar för att det finns en produktionsanläggning ansluten. Det ska även finnas tydlig märkning som visar vilken brytare som används för att koppla bort produktionsanläggningen.
 • I mätarskåpet eller på mätarplats ska det finnas frånkopplingsmöjligheter på båda sidorna om mätaren.
 • Din produktionsanläggning ska inte kunna kopplas in mot ett spänningslöst yttre nät.

Separat produktionssäkring

Vi tillåter separat produktionssäkring om anvisningarna i Energiföretagens handbok ALP (Anslutning av elproduktion till lågspänningsnätet) följs. Se principschemat för anslutning av separat produktion (bild främst för elinstallatör):

Principschema för anslutning av separat produktion - från elnätsföretagets kabelskåp till mätarsäkring.

Du kan få flera olika ersättningar

Som mikroproducent kan du få ett antal olika ersättningar för din överskottsproduktion. Vi har samlat dessa här:

 • Skattereduktion, för närvarande 60 öre/kWh). Falu Energi & Vatten lämnar årligen uppgifter till Skatteverket om hur mycket du tagit ut från elnätet och vad din anläggning levererat till elnätet. Läs mer om skatteregler kring Mikroproduktion av förnybar el på skatteverket.se (privatbostad) Länk till annan webbplats. eller skatteverket.se (företag). Länk till annan webbplats.
 • Försäljning av överskottsel till en elhandlare, exempelvis Falu Energi & Vatten.
 • Från och med 1 juli 2021 tar Energimyndigheten ut en årsavgift på 200 kronor för innehavare av elcertifikatkonto. Det innebär att det inte längre är lönsamt för mikroproducenter att ansöka om elcertifikat.
 • Ersättning för så kallad nätnytta, för närvarande 4 öre/kWh, från nätägaren Falu Energi & Vatten.

Mätavgift

För produktionsanläggningar i intervallet 43,5-1500 kW tas en avgift på 250 kr/månad exklusive moms ut för mätning och rapportering av produktionen.

Sälj din el till oss

Falu Energi & Vatten arbetar för en hållbar utveckling. Vi producerar egen förnybar el och vill bidra till att antalet mikroproducenter ska öka. Ju fler som tar vara på kraften från sol, vind och vatten, desto bättre!

Här kan du läsa mer om vad som gäller när du vill sälja din el till oss

Frågor och kontakt

Om du har frågor är du varmt välkommen att kontakta vår kundtjänst.