Anslut till elnätet

När du bygger nytt eller flyttar in i en villa som saknar el hjälper vi dig att installera elanslutningen.

Här beskriver vi hur det går till vid nyanslutning, tillfällig anslutning och vid ändrad anslutning.

Ny anslutning

Avgifter för nya anslutningar hittar du på Elnätspriser privat och under rubriken Ny elanslutning.

Det här behöver du göra för att ansluta dig till elnätet:

 1. Planera och kontakta en behörig elinstallatör
  Bestäm när elen ska kopplas in. Tänk på att det inte går att gräva året om. När du har en tidplan kontaktar du behörig elinstallatör som skickar in en föranmälan med ditt ärende till oss.

 2. Medgivande och förberedelse
  Din elinstallatör får installationsmedgivande av oss med tekniska förutsättningar för anslutning till elnätet. Elinstallatören förbereder allt i byggnaden för att vi ska kunna koppla in elmätare och ansluta till elnätet.

 3. Avtal, elnät & elförbrukning
  I och med att du skriver under anmälan så tecknar du ett elnätsavtal med oss. Tänk på att du även behöver ett elavtal med valfri elleverantör. Vi har schyssta elavtal med närodlad el. Här kan du läsa mer om våra avtal och priser.

 4. Anslutning
  Elinstallatören skickar färdiganmälan och vi kopplar in serviskabeln, monterar elmätaren och anläggningen ansluts till elnätet. Nu är du ansluten till elnätet.

Klart!

Tillfällig anslutning

En tillfällig elanslutning är en servicetjänst som ska underlätta under byggperioden, innan det finns möjlighet till en permanent anslutning.

Vi begränsar tidsperioden till 12 månader eftersom den tillfälliga elanslutningen inte uppfyller samma elsäkerhetskrav som en permanent anslutning.

Avgifter för tillfällig anslutning hittar på Elnätspriser privat  och under rubriken Övriga priser.

Så här gör du för att få en tillfällig anslutning:

 1. Kontakta en behörig elinstallatör
  Du kontaktar en behörig elinstallatör som i sin tur skickar en föranmälan till oss. Vi behöver anmälan senast fem arbetsdagar före önskad åtgärd.

 2. Dags för byggmätarskåp
  När vi fått in anmälan lämnar vi ett installationsmedgivande till din elinstallatör. Byggmätarskåp kan monteras på angiven plats innan datum för inkoppling. En anslutningskabel på max fem meter tillåts.

 3. Anslutning
  Våra montörer utför elanslutningen och monterar mätaren. Om anslutning inte är möjlig och återbesök krävs faktureras en återbesöksavgift enligt prislista för Engångsavgift vid extra besök (se Övriga priser under Elnätspriser privat).

Klart!

När du vill ändra din elanslutning

Är du i behov av att säkra upp eller säkra ner din elanslutning, flytta servisledningen, mätarskåpet eller elmätaren? Vi hjälper dig.

Så här gör du för att ändra din elanslutning:

 1. Kontakta en behörig elinstallatör
  Du kontaktar behörig elinstallatör som i sin tur skickar in en föranmälan med ditt ärende till oss.

 2. Medgivande och förberedelse
  Om ändringen inte kräver några åtgärder från oss kan elinstallatören utföra ändringen hos dig direkt. Om ändringen kräver åtgärder från oss skickar vi installationsmedgivande och därefter kan ändringen eller ombyggnaden utföras.

 3. Färdiganmälan
  Elinstallatören anmäler inkopplingen genom att skicka en färdiganmälan till oss. Tänk på att vi registrerar ändringen det datum beställningen (godkänd färdiganmälan) kommer in till oss, inte datumet som ändringen utförs hos kund.

Klart!

Välj rätt huvudsäkring

Är huvudsäkringen för hög betalar du en onödigt hög abonnemangsavgift (årsavgift). Har du för liten huvudsäkring kan den gå sönder när du använder mycket el.

Vilken huvudsäkring har du?

Din säkringsstorlek står angiven på fakturans baksida vid rubriken Elnät. Din säkringsstorlek framgår också av vilken färg den lilla brickan på huvudsäkringen har. Grå är 16 A, blå är 20 A och gul är 25 A.

Bilden visar en elmätare, en huvudsäkring och en passdel som är blå i färgen.

När huvudsäkringen skruvas ur ser du passdelen i botten av säkringslådan. Bilden visar blå färg, det vill säga 20 A.

Vilken huvudsäkring bör du ha?

De allra flesta privatpersoner med enbart hushållsel, det vill säga utan någon form av elvärme eller värmepump, klarar sig med en huvudsäkring på 16 A.

I tabellen nedan kan du se vilken säkring som passar utifrån ditt behov.
Nedanstående rekommendationer är ungefärliga.

Färg

Säkringstorlek

Maximalt

effektuttag kW

Grå

16 A

11

Blå

20 A

14

Gul

25 A

17

Svart

35 A

24

Vit

50 A

35

Koppar

63 A

44