Anslut till elnätet

När du bygger nytt eller flyttar in i en villa som saknar el hjälper vi dig att installera elanslutningen.

Här beskriver vi hur det går till vid nyanslutning, tillfällig anslutning och vid ändrad anslutning.

Ny anslutning

Avgifter för nya anslutningar hittar du på Elnätspriser privat och under rubriken Ny elanslutning.

Det här behöver du göra för att ansluta dig till elnätet:

 1. Planera och kontakta en behörig elektriker
  Bestäm när elen ska kopplas in. Tänk på att det inte går att gräva året om. När du har en tidplan kontaktar du behörig elektriker som skickar in en föranmälan med ditt ärende till oss.

 2. Medgivande och förberedelse
  Din elektriker får installationsmedgivande av oss med tekniska förutsättningar för anslutning till elnätet. Elektrikern förbereder allt i byggnaden för att vi ska kunna koppla in elmätare och ansluta till elnätet.

 3. Avtal, elnät & elförbrukning
  I och med att du skriver under anmälan så tecknar du ett elnätsavtal med oss. Tänk på att du även behöver ett elavtal med valfri elleverantör. Vi har schyssta elavtal med närodlad el. Här kan du läsa mer om våra avtal och priser.

 4. Anslutning
  Elektrikern skickar färdiganmälan och vi kopplar in serviskabeln, monterar elmätaren och anläggningen ansluts till elnätet. Nu är du ansluten till elnätet.

Klart!

Tillfällig anslutning

En tillfällig elanslutning är en servicetjänst som ska underlätta under byggperioden, innan det finns möjlighet till en permanent anslutning.

Vi begränsar tidsperioden till 12 månader eftersom den tillfälliga elanslutningen inte uppfyller samma elsäkerhetskrav som en permanent anslutning.

Avgifter för tillfällig anslutning hittar på Elnätspriser privat och under rubriken Tillfällig anslutning.

Så här gör du för att få en tillfällig anslutning:

 1. Kontakta en behörig elektriker
  Du kontaktar en behörig elektriker som i sin tur skickar en föranmälan till oss. Vi behöver anmälan senast fem arbetsdagar före önskad åtgärd.

 2. Dags för byggmätarskåp
  När vi fått in anmälan lämnar vi ett installationsmedgivande till din elinstallatör. Byggmätarskåp kan monteras på angiven plats innan datum för inkoppling. En anslutningskabel på max fem meter tillåts.

 3. Anslutning
  Våra montörer utför elanslutningen och monterar mätaren. Om anslutning inte är möjlig och återbesök krävs, faktureras en återbesöksavgift enligt prislistan för tillfällig elanslutning.

Klart!

När du vill ändra din elanslutning

Är du i behov av att säkra upp eller säkra ner din elanslutning, flytta servisledningen, mätarskåpet eller elmätaren? Vi hjälper dig.

Så här gör du för att ändra din elanslutning:

 1. Kontakta en behörig elektriker
  Du kontaktar behörig elektriker som i sin tur skickar in en föranmälan med ditt ärende till oss.

 2. Medgivande och förberedelse
  Om ändringen inte kräver några åtgärder från oss kan elektrikern utföra ändringen hos dig direkt. Om ändringen kräver åtgärder från oss skickar vi installationsmedgivande och därefter kan ändringen eller ombyggnaden utföras.

 3. Färdiganmälan
  Elektrikern anmäler inkopplingen genom att skicka en färdiganmälan till oss. Tänk på att vi registrerar ändringen det datum beställningen (godkänd färdiganmälan) kommer in till oss, inte datumet som ändringen utförs hos kund.

Klart!