Elnätspriser för privatkunder

Elnätsavgiften varierar beroende på vilken säkring du har. Här hittar du våra elnätsavgifter för olika säkringsabonnemang. Du kan också se anslutningsavgifter och avgifter för tillfällig elanslutning.

För att kunna använda el behöver du också teckna ett elavtal med ett elhandelsbolag, till exempel Falu Energi & Vatten.

Elnätspriser består av tre delar:

Abonnemangsavgift
Avgiften varierar beroende på anläggningens huvudsäkring. Se tabell under "Säkringsabonnemang" nedan.

Elöverföringsavgift
Avgiften varierar beroende på antalet kWh som överförs från elnätet till din anläggning. Se tabell under "Säkringsabonnemang" nedan.

Skatt
Energiskatt tillkommer för 2020 med 44,13 öre/kWh inklusive moms.

Pris för säkringsabonnemang 2020

I din bostad finns en huvudsäkring, som är olika stor beroende på hur pass elkrävande utrustning du använder. De allra flesta villor och lägenheter har säkringar mellan 16 och 25 ampere.

Abonnemangsavgift

Säkringsstorlek

Avgift för abonnemang
kr per månad

Avgift för överföring
öre per kWh

Lägenhet 16 A*

120

13,5

16 A

335

13,5

20 A

465

13,5

25 A

570

13,5

35 A

765

13,5

50 A

1 090

13,5

63 A

1 350

13,5

Energiskatt tillkommer med 44,13 öre/kWh inkl moms.

*Lägenhet tillämpas endast för lägenheter i flerbostadshus där byggnaden har ett eget abonnemang med lägst 16A. Med flerbostadshus menas hus med minst tre lägenheter, dock inte kedjehus, radhus eller liknande sammanbyggda hus.

Pris för ny elanslutning 2020

Vid ny anslutning betalar du en avgift som beräknas utifrån servissäkringens storlek och avståndet till närmsta anslutningspunkt i befintligt nät (fågelvägen). Se nedanstående tabeller.

Är du osäker på vad som gäller för dig så kan du alltid begära en offert genom att kontakta vår kundtjänst, 023-77 49 00.

Alla avgifter gäller från 1 januari 2020 och är inklusive moms.

Avgift för elanslutning 16–25 A

Avstånd till anslutningspunkt

Avgift

0–200 meter

35 250 kr

200–600 meter

35 250 kr + 301 kr/m

600–1200 meter

155 750 kr + 649 kr/m

1200–1800 meter

545 395 kr + 395 kr/m

Avgifter för elanslutning >25 A, Lågspänning

Säkring

Avgift min*

35–63 A

50 000 kr

80–125 A

68 750 kr

160 A

81 250 kr

200–250 A

93 750 kr

* För anslutningar över 25 A där avstånd till närmaste nätstation överstiger 200 m lämnas offert för exakt pris. Kontakta vår kundjänst, 023-77 49 00.

I anslutningsavgiften ingår inte grävning på den egna fastighetens mark. Vi tillhandahåller det material som behövs som till exempel: serviskabel, slang och märkband.

Tillfällig elanslutning

Tillfällig elanslutning innebär anslutning en kortare period, till byggström och event, och tillåts i max 12 månader.

Observera att vår avlämningspunkt är max fem meter från befintligt skåp, station eller stolpe.

En tillfällig elanslutning är en tjänst som ska underlätta under byggperioden, innan det finns möjlighet till en permanent anslutning. Tidsgränsen är 12 månader.

Vi begränsar tidsperioden till 12 månader eftersom den tillfälliga elanslutningen inte uppfyller samma elsäkerhetskrav som en permanent anslutning.

Avgift för tillfällig elanslutning


Avgift

Tillfällig anslutning max 63 A*

3 125 kr

Tillfällig anslutning över 63 A*

4 375 kr

Alla priser gäller 2020 och är inklusive moms.

*) Efter 12 månader tillkommer 875 kronor per månad.

Övriga priser

Engångsavgift vid ändring av befintlig servis

Servis innebär den ledning som förbinder en kunds anläggning med vårt nät. Vill du ändra befintlig servis kostar det 3 125 kronor. Kommer vi åt elmätaren utifrån minskar vi avgiften.

Engångsavgift vid extra besök

Om vi behöver göra extrabesök orsakade av dig som kund eller dig som installatör så förbehåller vi oss rätten att debitera våra faktiska kostnader.