Elnätspriser för privatkunder

Elnätsavgiften varierar beroende på vilken säkring du har. Här hittar du våra elnätsavgifter för olika säkringsabonnemang. Du kan också se anslutningsavgifter och avgifter för tillfällig elanslutning.

För att kunna använda el behöver du också teckna ett elavtal med ett elhandelsbolag, till exempel Falu Energi & Vatten.

Elnätspriser består av tre delar:

  • Abonnemangsavgift
    Avgiften varierar beroende på anläggningens huvudsäkring. Se tabell under "Säkringsabonnemang" nedan.
  • Elöverföringsavgift
    Avgiften varierar beroende på antalet kWh som överförs från elnätet till din anläggning. Se tabell under "Säkringsabonnemang" nedan.
  • Skatt
    Energiskatt tillkommer med aktuell skattesats.

Pris för säkringsabonnemang 2021

I din bostad finns en huvudsäkring, som är olika stor beroende på hur pass elkrävande utrustning du använder. De allra flesta villor och lägenheter har säkringar mellan 16 och 25 ampere.

Abonnemangsavgift

Säkringsstorlek

Avgift för abonnemang
kr per månad

Avgift för överföring
öre per kWh

Lägenhet 16 A*

140

13,5

16 A

350

13,5

20 A

475

13,5

25 A

600

13,5

35 A

800

13,5

50 A

1 100

13,5

63 A

1 400

13,5

Energiskatt tillkommer med 44,5 öre/kWh inkl moms.

*Lägenhet tillämpas endast för lägenheter i flerbostadshus där byggnaden har ett eget abonnemang med lägst 16A. Med flerbostadshus menas hus med minst tre lägenheter, dock inte kedjehus, radhus eller liknande sammanbyggda hus.

Pris för ny elanslutning 2021

Vid ny anslutning betalar du en avgift som beräknas utifrån servissäkringens storlek och avståndet till närmsta anslutningspunkt i befintligt nät (fågelvägen). Se nedanstående tabeller.

Är du osäker på vad som gäller för dig så kan du alltid begära en offert genom att kontakta vår kundtjänst, 023-77 49 00.

Avgifterna för 16-25 A gäller från 1 januari 2021 och är inklusive moms.

Avgift för elanslutning 16–25 A

Avstånd till anslutningspunkt

Avgift

0–200 meter

37 500 kr

200–600 meter

37 500 kr + 321,25 kr/m

600–1200 meter

166 000 kr + 724,50 kr/m

1200–1800 meter

611 500 kr + 465 kr/m

Avgifter för elanslutning >25 A, Lågspänning

Säkring

Avgift min*

35A

39 400 kr

50–63 A

51 600 kr

80–125 A

79 800 kr

160 A

96 200 kr

200–250 A

136 900 kr

* För anslutningar över 25 A där kabelsträckan till närmaste anslutningspunkt är över 50 meter lämnas offert. Kontakta vår kundjänst, 023-77 49 00.

I anslutningsavgiften ingår inte grävning på den egna fastighetens mark. Vi tillhandahåller det material som behövs som till exempel serviskabel, slang och märkband.

Tillfällig elanslutning

Tillfällig elanslutning innebär anslutning en kortare period, till byggström och event, och tillåts i max 12 månader.

Observera att vår avlämningspunkt är max fem meter från befintligt skåp, station eller stolpe.

En tillfällig elanslutning är en tjänst som ska underlätta under byggperioden, innan det finns möjlighet till en permanent anslutning. Tidsgränsen är 12 månader.

Vi begränsar tidsperioden till 12 månader eftersom den tillfälliga elanslutningen inte uppfyller samma elsäkerhetskrav som en permanent anslutning.

Avgift för tillfällig elanslutning


Avgift

Tillfällig anslutning max 63 A*

3 125 kr

Tillfällig anslutning över 63 A*

4 375 kr

Alla priser är inklusive moms och gäller tills vidare.

*) Efter 12 månader tillkommer 875 kronor per månad.

Övriga priser

Engångsavgift vid ändring av befintlig servis

Servis innebär den ledning som förbinder en kunds anläggning med vårt elnät. Vill du ändra befintlig servis kostar det 3 125 kronor, om det rör sig om mindre än 10 meter kabel. I övriga fall lämnas offert.

Om mätaren sitter inomhus idag och ändringen medför att vi kommer åt elmätaren utifrån så minskar vi avgiften.

Engångsavgift vid extra besök

Om vi behöver göra extrabesök orsakade av dig som kund eller din installatör så förbehåller vi oss rätten att debitera våra faktiska kostnader.

Uppsäkring

Om du vill säkra upp till en ny säkringsnivå tar vi ut en avgift för ökningen, eftersom din användning av elnätet ökar, se tabell nedan.

Om uppsäkringen innebär att kabel behöver bytas tillkommer även kostnad för det arbetet, då behöver du kontaka oss för offert.

Avgifter för uppsäkring

Ny säkring

Tidigare 16-25 A

Tidigare 35A

35A

4 375 kr

-

50–63 A

16 625 kr

12 250 kr

Delning av abonnemang

Om du som fastighetsägare vill utöka med flera abonnemang i din fastighet tar vi en avgift på 1 250 kr/abonnemang inkl moms.

Inget av abonnemangen får ha högre huvudsäkring än befintlig servissäkring och de måste ligga inom samma fastighet. Om något av abonnemangen skulle behöva större huvudsäkring än servissäkringen så måste en utökning ske.

Du behöver anlita en elinstallatör som sköter arbetet och anmäler till oss.