Nyheten är äldre än 6 månader och kan därför vara inaktuell.

Snart ändrar vi priserna – uppdatera dig

Från och med 1 januari växlar vi över till våra nya priser och avgifter för 2023. Uppdatera dig om prisändringar inom elnät, vatten och avlopp, avfall och fjärrvärme

Att el, vattnet och avlopp, värme och sophämtning fungerar på ett bra sätt är en självklarhet, något man inte ska behöva fundera över.

Som ditt lokala energiföretag vill vi skapa förutsättningar för att du ska kunna leva ett enkelt och hållbart liv i vår kommun. Vi gör det genom att leverera prisvärda och klimatsmarta produkter och tjänster inom våra verksamhetsområden.

För att se kompletta priser för 2023:

Elnät privat och Elnät företag

Vatten och avlopp

Sophämtning (OBS: Priserna gäller 2022. Avfallstaxan med avgifter för sophämtning är inte fastställd ännu. Beslut tas i Kommunfullmäktige i februari och efter det presenterar vi priserna för 2023 på fev.se.)

Fjärrvärme villa och Fjärrvärme företag

För mer information om våra prisändringar:

Elnät: "Säkerställer ett driftsäkert elnät och möjliggör en energiomställning"

På elnätssidan höjs avgiften (årsavgift) för villakunder med cirka 5 %, vilket motsvarar cirka 25-50 kronor per månad (16, 20 eller 25 A säkring). För lägenhetskunder är ökningen cirka 4 %, vilket motsvarar cirka 7 kronor per månad (16 A säkring).

Därför justerar vi priset

Oscar Willén är nätmarknadsansvarig för El. Så här förklarar han prisjusteringen:

Anledningen till att vi höjer avgifterna är att även elnätsbranschen har drabbats av inflationen och ökningen av den allmänna prisnivån. Vi påverkas framför allt av ökade priser (över 20 %) på material och högre driftkostnader. Våra avgifter till överliggande nät (regionnät) kommer också att öka med 10 %.

Trots ett tuffare läge så känns det bra att vi enbart behöver höja priserna med cirka 5 % till 2023. Det är positivt för kunderna och säkerställer att vi kan fortsätta bygga ett driftsäkert elnät och möjliggöra en energiomställning i Falun.

Så kan du hålla nere dina elkostnader

 • Välj rätt huvudsäkring. De allra flesta privatpersoner med enbart hushållsel, det vill säga utan någon form av elvärme eller värmepump, klarar sig med en huvudsäkring på 16 A. En minskad säkring innebär i sin tur en lägre abonnemangsavgift, men kom ihåg att om du har för låg huvudsäkring i din bostad kan strömmen gå.
  Här kan du läsa mer om hur du väljer rätt huvudsäkring och vad du ska göra om du vill ändra din elanslutning: Anslut till elnätet
 • Sänk värmen inomhus. Det gäller speciellt om du har elvärme. Om du sänker värmen inne med en grad minskar din energianvändning för uppvärmning med ungefär fem procent.
 • Stäng av apparater och släck lamporna. Stäng av och släck när du lämnar rummet. Använd LED-lampor, de drar fyra till fem gånger mindre el än halogenlampor.
 • Tänk efter vad du använder el till. Undvik det som drar mycket el och som du kanske inte behöver, exempelvis elburen golvvärme, bastu och torktumlare. Om du måste ha golvvärmen på - se till att den är på samma temperatur som resten av huset för att undvika att den drar onödigt mycket el.

Du hittar fler tips på: Varje kilowattimme (kWh) räknas - Energimyndigheten Länk till annan webbplats.

Vatten och avlopp: ”Förnyelse av ledningsnät, VA-verk och ett växande Falun”

På vatten- och avloppssidan höjs brukningsavgiften med 8,0 %, vilket motsvarar cirka 36 kronor per månad för en lägenhetskund och cirka 49 kronor per månad för en villakund.

Ingen justering sker när det gäller anläggningsavgift, som är en engångsavgift vid nyanslutning.

Därför justerar vi priset

Karin Olofsson är chef för Planering och projekt VA. Så här förklarar hon prisjusteringen:

Utvecklingen av Falun går framåt. Vi blir fler som bor i kommunen och inom några år ska vi både bygga om och bygga ut vårt största avloppsreningsverk i Främby. Vi behöver också förnya vårt ledningsnät och jobba mer förebyggande med dagvatten och tillskottsvatten. Läget är inte unikt för vår kommun, utan så här ser det ut de flesta kommuner - vi har äldre VA-anläggningar och behöver rusta för klimatförändringar.

Så kan du hålla nere dina VA-kostnader

Vaje dygn använder en person 140 liter vatten. 60 liter till personlig hygien, 30 liter till toalettspolning, 15 liter till disk, 15 liter till tvätt, 10 liter till mat och dryck och 10 liter till övrigt.

Här kommer några tips på hur du kan hålla nere förbrukningen och dina kostnader:

 • Byt packningar på droppande kranar och se över så att toaletten inte står och rinner. En droppande kran Länk till annan webbplats. kan motsvara 55 liter per dygn och en rinnande toalett ännu mer.
 • Duscha istället för bada. Ett fyllt badkar rymmer ungefär 150 liter vatten. En dusch på tre minuter drar bara 36 liter.
 • Stäng av kranen när du borstar tänderna. En familj på fyra personer kan spara 100 liter vatten på en dag.
 • Diska och tvätta med full maskin, det går åt ungefär 50 liter vatten för en tvätt.
 • Samla regnvatten i en tunna och använd det för att vattna i trädgården.

Avfall: ”En generell prisökning i samhället”

På avfallssidan förslås en höjning av avfallstaxan med 15 %, vilket motsvarar cirka 22 kronor per månad för en lägenhetskund och 26 kronor per månad för en villakund.

OBS: Avfallstaxan med avgifter för sophämtning är inte fastställd ännu. Beslut tas i Kommunfullmäktige i februari 2023 och efter det presenterar vi priserna på fev.se.

Därför justerar vi priset

Micael Grandin är produktchef för Återvinning. Så här förklarar han prisjusteringen:

Kommande justering hänger ihop med prisökningen som sker generellt i samhället. Där bland annat kostnader för drivmedel, entreprenörer, behandlingsavgifter och reparationer har ökat mest.

Så kan du hålla nere dina avfallskostnader

 • Återvinn mer genom att sortera ut förpackningar och tidningar. Lämna dem på återvinningsstationerna, så kan de materialåtervinnas till nya produkter. Då behöver ditt kärl för brännbart inte tömmas lika ofta.

Fjärrvärme: ”Strävar efter en stabil prisutveckling”

På fjärrvärmesidan höjs priset med 3 %, vilket motsvarar cirka 28 kronor per månad för lägenhet och 45 kronor per månad för villa.

Därför justerar vi priset

Margareta Eriksson är produktchef för Kraft, värme och kyla. Så här förklarar hon prisjusteringen:

Marknaden för energi har varit skakig det senaste året och påverkat oss alla. Inför kommande år har vi prisökningar på framför allt bränsle, men också drift. Vi tar ut cirka en tredjedel av kostnadsökningen genom justering av fjärrvärmepriset. Resten, den största delen, tar vi från ökade intäkter av elproduktionen från våra två kraftvärmeverk. Fjärrvärmen har historiskt haft en prisutveckling i nivå med inflationen och vi strävar efter att hålla en stabil prisutveckling trots en skakig omvärld.

Så kan du hålla nere dina värmekostnader

 • Sänk värmen inomhus. Speciellt om du har elvärme. Om du sänker värmen inne med en grad minskar din energianvändning för uppvärmning med ungefär fem procent. Kan du dessutom styra eluppvärmningen till mitt på dagen och på natten gör du en stor nytta för elsystemet.
 • Använd mindre varmvatten. Duscha kortare och fyll tvätt- och diskmaskinen. Genom att byta till effektiva kranar och duschmunstycken kan du dessutom minska din varmvattenanvändning upp till 40 procent.
 • Behåll värmen i ditt hus. En villas värmeförluster kan vara stora. Se över tätningslister i fönster och dörrar. Planerar du att renovera – passa på att exempelvis tilläggsisolera, byta fönster eller förbättra ventilationen.

Du hittar fler tips på: Varje kilowattimme (kWh) räknas - Energimyndigheten Länk till annan webbplats.