Fjärrvärmeavtal och priser för privatkunder i villa

Här ser du en översikt över de avtal, tilläggsavtal och priser du kan välja för fjärrvärme. Genom att ansluta dig till fjärrvärme bidrar du till en låg miljöpåverkan.

Avtal och pris villa

Du kan välja mellan tre prismodeller:

Villa rörlig (standard) - passar hushåll som använder mindre än 25 000 kWh fjärrvärme per år. Består av en helt rörlig energiavgift med säsongsvariationer.

Villa låg - ger hushåll som använder mellan 25 000-30 000 kWh fjärrvärme per år ett lägre snittpris. Består av en rörlig energiavgift med säsongsvariationer och en låg avgift.

Villa hög - ger hushåll som använder över 30 000 kWh fjärrvärme per år ett lägre snittpris. Består av en rörlig energiavgift med säsongsvariationer och en hög fast avgift.

Räkna fram vilken prismodell som passar dig

Intresseanmälan - ny kund

Pris

Fjärrvärmepriser 2021, villor
Villa rörlig

Villa låg

Villa hög

Fast avgift


kr/år

0

1 970

9 373

Energiavgift

sommar

juni–sep

öre/kWh

75,8

30,7

30,7

Energiavgift

vår/höst

april, maj/okt,
nov

öre/kWh

75,8

62,8

41,1

Energiavgift

vinter

dec–mars

öre/kWh

91,4

91,4

58,5

Snittpris


öre/kWh

84,6

83,3*

81,0**

*baserat på en årsförbrukning av 25 000 kWh (25 MWh)
**baserat på en årsförbrukning av 30 000 kWh (30 MWh)

Energiavgift + eventuell fast avgift

Årlig förbrukning

Totalt kr/år

Varav årlig fast del

Varav rörlig del

15 MWh

12 684

0

12 684

20 MWh

16 912

0

16 912

25 MWh

20 834

1 970

18 864

30 MWh

24 296

9 373

14 924

40 MWh

29 267

9 373

19 894

Tillval 1   Underhållsgaranti

Beställer du vår underhållsgaranti besöker vi dig vart tredje år och ser bland annat till att fjärrvärmecentralen är i toppskick. Vid behov byter vi ut de trasiga delarna eller hela systemet om så krävs.

Pris

Pris för underhållsgaranti (för en villa) är 110 kronor per månad*.

*För anläggningar äldre än sju år tillkommer en startavgift som bestäms efter besiktning av centralen.

Beställ tillvalet eller läs mer om underhållsgaranti

Tillval 2   Bra miljöval (endast Falu tätort)

I Falun är fjärrvärmen märkt med Svenska Naturskyddsföreningens Bra Miljöval. Genom att välja Bra Miljöval gör du en insats för miljön på ett enkelt sätt, till en låg kostnad. En del av avgiften går till projekt kring minskad energianvändning.

Pris

Priset för Bra Miljöval (för en villa) är 1,5 öre per kWh inklusive moms. För en villa som förbrukar 20 000 kWh (20 MWh) blir det 300 kronor per år.

Beställ tillvalet eller läs mer om Bra miljöval

Tillval 3   Betalningsmetod 12 lika

Betalningsmetod som ger möjlighet att dela upp betalningen i lika stora delar över hela året. Det innebär att sista fakturan kan bli lägre eller högre än övriga månadsbetalningar. Efter årets slut sker avräkning mellan verklig kostnad för värmen du förbrukat och det du betalat under året. 

Pris

Tillägg för 12-lika är en procent på fjärrvärmepriset och bindningstiden är ett år.

Beställ tillvalet 12 lika

Färdig fjärrvärme – enkel värmelösning med finansiering

För dig som vill ha fjärrvärme men som inte har utrymme för investeringskostnaden just nu eller som vill överlämna de praktiska detaljerna till oss.

Färdig Fjärrvärme™ innebär att vi på Falu Energi & Vatten installerar, sköter och äger värmecentralen i din fastighet. För detta betalar du en månadsavgift samt uppvärmningskostnad. Om utrustningen behöver repareras eller bytas så gör vi det och det är kanske den största fördelen med Färdig Fjärrvärme™.

Pris

Kontakta våra säljare så tar de fram en offert.

Kontakta säljare

Läs mer om Färdig Fjärrvärme™

Frågor och kontakt

Har du svårt att veta vilket avtal som passar dig bäst? Varmt välkommen att kontakta vår kundtjänst så hjälper vi dig med dina frågor.