Pågående och planerade upphandlingar

Vi annonserar våra upphandlingar via e-Avrops databas. Här kan du se en lista över:

I listan kan du läsa mer om upphandlingar och se förfrågningsunderlag. Markera en annons och välj att logga in eller att registrera konto. Har du inget konto registrerat du det kostnadsfritt och kan hämta och bevaka alla annonser som finns hos e-avrop.

Om upphandlingen upplevs som otydlig, eller om något av de ställda kraven upplevs som orimliga, onormalt kostnadsdrivande eller konkurrensbegränsande är det viktigt att anbudsgivaren kontaktar oss. På det viset kan vi göra bra upphandlingar, som leder till bra avtal för båda parter.

Guide för hur du registrerar konto i e-Avrop Länk till annan webbplats.