Tips & råd

Vi vill påminna anbudsgivare om fem saker som är extra viktiga i en upphandling:

  • Läs upphandlingsdokumenten i god tid och fråga gärna om något är oklart. Läs också eventuella kompletteringar, förtydliganden, frågor & svar som kommer under anbudstiden

  • Notera sista anbudsdag samt andra viktiga datum. Anbud ska lämnas elektroniskt och möjligheten för inlämning stängs kl.24.00 på anbudsdagen.

  • Behöver ni förlängd anbudstid, ansök om det i tid. Vi accepterar ofta en begäran om förlängning om skälet är motiverat.

  • Var tydlig och lämna anbudet enligt de anvisningar som finns i förfrågan och kontrollera så att anbudet innehåller alla efterfrågade uppgifter. Vi har begränsade möjligheter att begära och ta hänsyn till kompletteringar och förtydliganden.

  • När ni lämnar anbud tänk på att namnge handlingarna logiskt eller lämna med en innehållsförteckning så att vi kan läsa dem i rätt ordning. Det underlättar för oss om ni har möjlighet att sammanfoga alla handlingar till en fil.