Vår upphandlingsverksamhet

Vi försöker att planera våra inköp i tid och ge anbudsgivare god tid till anbudsinlämning.

Vår upphandlingsprocess startar när ett nytt behov konstaterats eller inför att tidigare avtal löper ut. Beroende på vilken typ av upphandling vi gör och vilken typ av vara eller tjänst vi ska upphandla kan processen se olika ut och ta olika lång tid.

De upphandlingar vi genomför ska, enligt upphandlingslagarna, annonseras i en allmänt tillgänglig databas. Vi har valt att använda e-avrops Länk till annan webbplats. databas för vår annonsering.

Annonsen förklarar kort vilken vara, tjänst eller entreprenad som upphandlas. Annonsen innehåller också information för att en intresserad leverantör ska kunna bilda sig en uppfattning om ifall upphandlingen är något denne kan och vill lämna anbud på.

Vi ser ibland fördelar med att samverka i våra upphandlingar, det innebär att vi kan vara part i avtal som upphandlas av andra organsiationer exempelvis Sinfra Länk till annan webbplats. och Adda (inköpscentral SKR) Länk till annan webbplats..