Viktig information om gasoldepå vid Skyfallsvägen

Falu Energi & Vattens produktion av fjärrvärme är till huvuddelen baserad på biobränslen. Under de kallaste dygnen används olja eller gasol som komplement och som reserv. Gasolen är av typen Propan 95 och lagras i en cistern vid Skyfallsvägen.

Falu Energi & Vattens lagring av gasol omfattas av Lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (SFS 1999:381).

Gasolen levereras i vätskefas med bil som tankar över den kondenserade gasolen till cisternen. Därifrån tas den kondenserade gasolen till en förångare som värms med fjärrvärme. Den förångade gasen leds i markledning till fjärrvärmepannorna vid Västermalmsverket. Hela anläggningen är omgärdad av staket.

Om olyckan är framme

Vid ett eventuellt gasolutsläpp går larm till Räddningstjänsten Dala Mitt och internt till berörda på Falu Energi & Vatten. Information till berörda i närliggande verksamheter och avspärrning sker i samarbete mellan Räddningstjänsten Dala Mitt och Falu Energi & Vatten. Bedöms faran beröra allmänheten ges VMA, ”Viktigt meddelande till allmänheten” via Sveriges Radio P4 eller SVT Text-TV sidan 599.

Falu Energi & Vatten arbetar med att hålla hög säkerhet på gasolanläggningen genom interna kontroller. Externa partners och myndigheter genomför föreskrivna kontroller och tillsyn. Om du har ytterligare frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss.

Fakta – gasol är ...

  • en kondenserad petroleumgas och består av butan och propan. Falu Energi & Vatten använder Propan 95.
  • en brandfarlig gas som är färglös. Under tryck, eller vid kyla, blir gasol en vätska.
  • är inte är giftig. Med rätt hantering påverkar den varken människor eller miljö nämnvärt.
  • dubbelt så tung som luft och kan samlas i lågt liggande områden.
  • illaluktande då ett luktmedel är tillsatt för att ett eventuellt läckage ska kunna upptäckas. Läckan åtgärdas enligt Falu Energi & Vattens säkerhets­rutiner.

Frågor och kontakt

Om du har frågor är du varmt välkommen att kontakta vår kundtjänst.