Så ansluter du dig

Så här gör du för att ansluta din fastighet till fjärrvärmenätet - steg för steg.

1) Ligger din fastighet nära befintligt fjärrvärmenät?

Om du bor i ett kvarter där fjärrvärme finns framdraget, är du ett steg närmare ett riktigt bra val av uppvärmning! Med fjärrvärme får du ett tryggt, bekvämt och prisvärt värmesystem med lång hållbarhet och minimalt underhåll.
Kontakta våra säljare för att se om du kan få fjärrvärme och vad det skulle kosta.

2) Du skickar in en intresseanmälan

Skicka in en intresseanmälan om att ansluta till fjärrvärme, eller kontakta våra säljare för mer information om möjligheten till fjärrvärme.

3) Vi kontaktar dig, gör hembesök och du får offert

När vi fått din intresseanmälan kontaktar vi dig. Vi hittar en tid för ett besök hemma hos dig för att mäta och bestämma dragningen för fjärrvärmeledningen från gatan till din tomt. Vi kollar även på en placering för fjärrvärmecentralen.

Sen får du en offert.

4) Offertens olika delar

Priset för anslutning av fjärrvärme består av två delar:

1. Anslutningskostnad
Kostnaden beräknas utifrån vilka förutsättningarna är, hur lång ledningen är med mera. Du har rätt till ROT-avdrag vid anslutning.

2. Kostnad för värmecentral
Värmecentralen ersätter din gamla värmelösning.

Pris för användning - månadkostnad energi
När du kopplats in på fjärrvärmenätet betalar du månadskostnad för energin, enligt den prismodell du valt.

Priser villa

Priser företag

5) Planering och förberedelse

När du har godkänt offerten startar vår planering. Vi sätter en tidplan, kommer överens om var grävning ska ske och söker tillstånd från de som ansvarar för vägen utanför ditt hus. Ibland behöver vi även ett arkeologiskt tillstånd.

Leveranstiden beror på intresset för fjärrvärme och även årstid. Kontakta säljare för besked om vilken leveranstid som gäller för dig.

Du får löpande information om vad som händer.

6) Grävning och anslutning

Cirka två veckor efter att tillstånden är godkända börjar vi gräva. Vår entreprenör kontaktar dig innan grävningen startar. Vi gräver en smal kanal från gatan fram till ditt hus, lägger ner fjärrvärmeledningen och monterar avstängningsventiler på fjärrvärmeledningen på utsidan av huset eller insida vid installation i källare. När vi är klara fyller vi igen kanalen.

7) Fjärrvärmecentralen installeras

Nu finns det fjärrvärme fram till huset och det är dags att installera fjärrvärmecentralen. Centralen värmer vatten till element och golvvärme och det vatten som används i kranar och duschar. Centralen ska vägg­monteras i ett utrymme med golv­brunn och ha tillgång till kall­vatten, exempelvis tvättstugan. Enklast är att beställa fjärrvärmecentral och installation av oss, men du kan också anlita en auktoriserad VVS-firma.

När arbetet är klart sätter vi upp en mätare. Om du anlitar en VVS-firma beställer du en mätare från oss som vi kommer och monterar. Det är ditt ansvar att en mätare kommer på plats.

Anslutnings­fakturan skickas ut när fjärrvärme­mätaren är installerad. Den löpande kostnaden av din fjärrvärme debiteras månadsvis.

8) Återställning av tomten

Vi återställer din tomt när årstiden och vädret tillåter och stämmer av så att du är nöjd.

9) Vi hjälper dig att komma igång

När allt är klart kan du boka kostnadsfri information som utförs digitalt eller genom besök hemma hos dig där du får en genomgång av hur din fjärrvärmecentral fungerar. Det gäller 1 år efter installation. Du blir ägare av fjärrvärmecentralen men vi äger och sköter din fjärrvärmemätare och ledningarna fram till huset.

Garanti!

När allt är klart ingår två års garanti på fjärrvärmecentralen.

När de två åren har gått rekommenderar vi dig att teckna underhållsgaranti där återkommande servicebesök ingår. För en riktigt bekväm och trygg värmelösning. Släpp allt - låt oss sköta jobbet!

  • vi avhjälper fel
  • vi byter ut trasiga delar till självkostnadspris, arbetet ingår
  • du får ett servicebesök var tredje år då vi går igenom din fjärrvärmeanläggning för att minska risken för oväntade störningar.

Läs mer om underhållsgaranti

Fördjupad information om anslutning

Bygger du i ett nybyggnadsområde?

Då fungerar det lite annorlunda med grävning och beställning av fjärrvärmecentral med mera, läs mer på sidan "När du ska bygga nytt"

Frågor och kontakt

Om du har ytterligare frågor om anslutning till fjärrvärme är du välkommen att kontakta vår kundtjänst.