Så ansluter du dig

För att du ska kunna ansluta din fastighet till fjärrvärmenätet behöver du gå igenom följande steg.

1) Ligger din fastighet nära befintligt fjärrvärmenät?

2) Du skickar in en intresseanmälan

Om din fastighet finns nära fjärrvärmenätet kan du skicka in en intresseanmälan om att ansluta till fjärrvärme.

Formulär för intresseanmälan

Om din fastighet ligger utanför befintligt område kan du kontakta våra säljare för mer information om möjligheten till fjärrvärme.

3) Vi kontaktar dig och du får offert

När vi fått din intresseanmälan kontaktar vi dig och du får en offert.

4) Offertens olika delar

Priset för anslutning av fjärrvärme består av två delar:

1. Anslutningskostnad
Kostnaden beräknas utifrån vilka förutsättningarna är, hur lång ledningen är med mera. Du har rätt till ROT-avdrag vid anslutning.

2. Kostnad för värmecentral
Värmecentralen ersätter din gamla värmelösning.

Pris för användning - månadkostnad energi
När du kopplats in på fjärrvärmenätet betalar du månadskostnad för energin, enligt den prismodell du valt.

Priser villa

Priser företag

5) Planering och utförande av installation

Vi planerar projektet, sätter en tidplan och kommer överens om var grävning ska ske. Du får löpande information om vad som händer. När allt är på plats och fungerar så har du fjärrvärme.

6) Du beställer installation av fjärrvärmemätare

När det är klart för dig att koppla in fjärrvärme, skickar du en digital beställning där du anger tid då du önskar att vi ska installera fjärrvärme­mätaren. Installationen av fjärrvärmemätaren och själva mätaren ingår i anslutningskostnaden.

Tänk på att en värmeväxlare ska vara på plats innan vi kommer ut och monterar mätaren.

Beställ installation av fjärrvärmemätare.

Frågor och kontakt

Om du har ytterligare frågor om anslutning till fjärrvärme är du välkommen att kontakta vår kundtjänst.