Konsumenträtt

När du köper en vara eller en tjänst så finns det avtal och lagar som reglerar köpet. Precis så fungerar det när du köper från oss.

Om du har synpunkter och klagomål kontaktar du i första hand vår kundtjänst.

Kontaktuppgifter till kundtjänst

Om du efter kontakt med oss fortfarande inte känner dig nöjd har du möjlighet att få extern rådgivning och omprövning. Mer information om var du kan vända dig hittar du längre ner på sidan.

Skadeanmälan

Har du drabbats av skador till följd av något som inträffat inom våra verksamhetsområden? Om skadorna beror på att vi inte har levt upp till vårt ansvar kan ersättning från oss bli aktuellt. Rätten till ersättning bedöms av omständigheterna i det enskilda fallet. Varje skadeanmälan utreds noga innan beslut fattas.

Glöm inte att skicka med underlag, till exempel inköpskvitto, reparationsrapport, foton eller andra handlingar som kan styrka din anmälan.

Skadeanmälan (pdf) Pdf, 141.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Skadestånd vid elavbrott

Om du har drabbats av ett sammanhängande elavbrott som varat mer än 12 timmar har du normalt sett rätt till avbrottsersättning. Du behöver inte ansöka om att få ersättning. Pengarna kommer att utbetalas automatiskt inom 6 månader.

Läs mer om avbrottsersättning och skadestånd

Rättigheter för dig som elkund

Ellagen innehåller särskilda bestämmelser som är viktiga för dig som kund.

Konsumentens rättigheter enligt kapitel 11 i ellagen Länk till annan webbplats.

Ellagen i helhet Länk till annan webbplats.

Omprövning och konsumentrådgivning

Dina rättigheter regleras i Allmänna avtalsvillkoren och i olika lagar. Om du av någon anledning känner dig felaktigt bemött eller behandlad så finns dessa som hjälp för dig som enskild konsument.

Allmänna reklamationsnämnden Länk till annan webbplats.(ARN) är en myndighet som hjälper dig om du inte är nöjd med vårt beslut. ARN är opartiskt och utan avgift. Anmälan kan göras av en enskild konsument som har en tvist med en näringsidkare om köp av en vara eller tjänst.

Allmänna reklamationsnämnden
Box 174
101 23 Stockholm

Telefon: 08-508 860 00

Konsumenternas energimarknadsbyrå Länk till annan webbplats.är en opartisk byrå som kostnadsfritt informerar, ger råd och vägledning i frågor som rör elmarknaden.

Kommunala konsumentvägledare Länk till annan webbplats. finns i de flesta kommuner. De kan ge dig råd när du planerar ett köp eller efter ett köp. Rådgivningen är gratis och opartisk.

Energimarknadsinspektionen Länk till annan webbplats. (Ei) är tillsynsmyndighet över energimarknaderna. Du kan vända dig till Ei för prövning av villkor och pris för anslutning till det koncessionspliktiga elnätet. Du kan även kontakta Ei om du har synpunkter och klagomål gällande elnätspriser, anslutningsavgifter och leveranskvalitet i elnätet. Ei reglerar också den intäktsram som elnätsföretagen får ha.

Integritetsskyddsmyndigheten Länk till annan webbplats. (tidigare Datainspektionen) är en myndighet som arbetar för att skydda alla dina personuppgifter, till exempel om hälsa och ekonomi, så att de hanteras korrekt och inte hamnar i orätta händer.

Ångerrätt

Vi följer lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler, vilket innebär att du har 14 dagars ångerrätt om du inte skulle vara nöjd.

Konsumentverket Länk till annan webbplats. är en förvaltningsmyndighet för konsumentfrågor. Här finns en ångerblankett Länk till annan webbplats. som du kan använda när du ångrar ett avtal.