Sälja el till oss

Flicka sitter på elskåp och tittar mot solen

Har du solceller på taket, ett eget vindkraftverk eller ett eget vatten­kraftverk? I så fall kan du sälja den energi som du inte själv använder till Falu Energi & Vatten. Du kan också välja vår tilläggstjänst Spara solen som innebära att du kan spara värdet av överskottselen till vintern.

Vill du sälja överskottsel?

Falu Energi & Vatten arbetar för en hållbar utveckling. Vi producerar egen förnybar el och vill bidra till att antalet mikroproducenter ska öka. Ju fler som tar vara på kraften från sol, vind och vatten, desto bättre!

En förutsättning för att vi ska köpa ditt överskott är att du har ditt elhandelsavtal hos oss. Vi ersätter dig då för överskottselen med aktuellt spotpris på den nordiska elbörsen Nord Pool (SE3) timme för timme.

Från och med 1 juli 2021 tar Energimyndigheten ut en årsavgift på 200 kronor för innehavare av elcertifikatkonto. Det innebär att det inte längre är lönsamt för mikroproducenter att ha konto för elcertifikat.

Spara solen

Ger dina solceller en överproduktion under sommaren? Nu kan du spara värdet av överskottselen till kallare dagar genom tjänsten Spara solen.

Läs mer om Spara solen

Så blir du mikroproducent

Läs mer om hur du blir mikroproducent Länk till annan webbplats.