Sälja el till oss

Flicka sitter på elskåp och tittar mot solen

Har du solceller på taket, ett eget vindkraftverk eller ett eget vatten­kraftverk? I så fall kan du sälja den energi som du inte själv använder till Falu Energi & Vatten.

Vill du sälja överskottsel?

Falu Energi & Vatten arbetar för en hållbar utveckling. Vi producerar ren el själva och hoppas att antalet som vill sälja sin el till oss (mikroproducenter) ska öka. Ju fler som tar vara på kraften från sol, vind och vatten, desto bättre!

En förutsättning för att vi ska köpa ditt överskott är att du har ditt elhandelsavtal hos oss. Vi ersätter dig då för överskottselen med aktuellt spotpris på den nordiska elbörsen Nord Pool (SE3) timme för timme.

Om du har ett konto för elcertifikat hos Energimyndigheten kan du även sälja dina elcertifikat till oss.

Så blir du mikroproducent

Läs mer om hur du blir mikroproducentlänk till annan webbplats

Frågor och kontakt

Om du har frågor är du varmt välkommen att kontakta vår kundtjänst