ROT-avdrag vid anslutning

När du ansluter till fjärrvärme får du dra av en del av investeringen på skatten.

Installationen av fjärrvärme räknas som ROT-arbete. Det innebär att du som är privatperson har möjlighet att göra ROT-avdrag på de markarbeten och byggarbeten som görs i samband med anslutningen.

I tabellen nedan ser du exempel på vilka arbeten som är avdragsgilla och vad ROT-avdrag på 30% innebär. Observera att du endast får räkna in arbete på den egna tomten. Du kan läsa mer om ROT-avdrag på Skatteverkets webbplats Länk till annan webbplats..

Exempel på avdragsgilla arbeten och arbeten med ROT-avtal (priser 2020)

Tjänst

Kostnad

Arbete

Material

Avdrag

Installation Grundpaket

39 500 kr

19 750 kr

19 750 kr

5 925 kr

Utrivning av panna i markplan

2 600 kr

2 600 kr

-

780 kr

Utrivning av panna via trapp

4 600 kr

4 600 kr

-

1 380 kr

Utrivning & demontering av panna

7 500 kr

7 500 kr

-

2 250 kr

Sanering och utrivning av oljetank

6 400 kr

6 400 kr

-

1 920 kr

Håltagning i yttervägg

2 400 kr

2 400 kr

-

720 kr

Ny radiator i pannrum

3 900 kr

2 496 kr

1 404 kr

749 kr

Regnhuv på skorstenspipa

4 100 kr

3 271 kr

829 kr

981 kr

Ventil på murstock

1 300 kr

900 kr

400 kr

270 kr

Murning efter oljerör

700 kr

500 kr

200 kr

150 kr