Därför ska du välja oss

Schysst elhandel vindkraftverk

Du kan känna dig trygg när du köper el av oss. Vi är certifierade enligt Schysst elhandel som tagits fram av Energiföretagen Sverige. Elen som du får av oss är dessutom enbart el producerad av förnybara energikällor.

100 % förnybara energikällor

  • Den största delen av vår produktion kommer från våra två kraftvärmeverk, där lokala biobränslen blir till miljövänlig el. Övriga energikällor i mixen är vindkraft, vattenkraft och biogas.
  • Att teckna elavtal hos Falu Energi & Vatten är att göra ett aktivt val för en hållbar framtid.

Schysst elhandel

  • Schysst elhandel är en certifiering som tagits fram av Energiföretagen Sverige i syfte att elkunder ska känna sig trygga i sitt val av elhandelsföretag. Vi vill visa att vi är ett schysst företag och därför har vi valt att certifiera oss.
  • Att vara en schysst elhandlare innebär att vi uppfyller 18 kundlöften. Det handlar bland annat om:
  1. Enkel och korrekt beskrivning av våra elavtal
  2. Tydlig och rätt prisinformation
  3. Tillgänglig och nära kundservice

Läs mer om Schysst elhandel Länk till annan webbplats.

Allt på en faktura

  • Bor du i Falu kommun får du allt på en och samma faktura – elnät, elhandel, fjärrvärme, sophämtning, stadsnät, vatten.

Handla rätt och hållbart

  • Att handla rätt innebär att handla mera hållbart och lokalt. Köper du elen av oss handlar du av en lokal leverantör vilket gör att pengarna stannar i kommunen. .

Rabatt vid fjärrvärme

  • Är du privatperson och har fjärrvärme hos oss får du rabatt på våra elavtal.

Läs om elavtal för fjärrvärmekund