Elavtal och priser för företag

Vi vill som ditt lokala energiföretag värna om naturen och gör allt vi kan för att minska den globala växthuseffekten. Därför levererar vi ren el till dig. El som produceras av förnybara energikällor.

Här kan du läsa om olika avtal- och prisalternativ. Vi erbjuder avtalsformer med olika bindningstider, allt för att du ska hitta ett alternativ som passar just dig.

Fast pris

Du har koll på kostnaden

Ett fast elpris innebär att du betalar samma pris under hela avtalstiden, oavsett prissvängningar på elmarknaden. Avtalstiden är 1, 3 eller 5 år. Innan ditt avtal går ut skickar vi ett nytt erbjudande. Om du glömmer att teckna om elavtalet när det gått ut får du automatiskt ett avtal med rörligt pris som du när du vill kan skifta mot ett nytt fastpris- eller Mixpris 50/50-avtal.

Avtalet kan tecknas för elområde 1, 2 och 3. Falun tillhör område 3

Rörligt pris

Du får ett pris det svänger om

Med rörligt pris har du alltid ett aktuellt marknadspris. Priset kommer att variera i takt med förändringarna på den nordiska elbörsen NordPool. Det rörliga elpriset tar hänsyn till hur tillgång och efterfrågan på el varierar under dygnet och hur priset förhåller sig till det. Det kan variera med årstiderna och är oftast högre under vintern, medan det kan vara lägre under sommaren.

Väljer du rörligt pris tar du en viss risk, men samtidigt får du möjlighet att köpa el till låga priser. Vårt avtal med rörligt elpris saknar bindningstid och gäller tills vidare.

Historik för avtal med rörligt pris

Här kan du se utvecklingen på det rörliga elhandelspriset hos oss. Priserna i tabellen presenteras inklusive elcertifikat och vårt påslag, men exklusive moms.

Mixpris 50/50

Fast och rörligt pris samtidigt

Med Mixpris 50/50 får du halva elanvändningen till fast pris och den andra halvan till rörligt pris. Du får ett stabilt elpris samtidigt som du får ta del av förändringarna på den nordiska elbörsen. Bindningstiden för Mixpris 50/50-avtalen är 1, 3 eller 5 år. Innan ditt avtal går ut skickar vi ett nytt erbjudande. Om du glömmer att teckna om elavtalet när det gått ut får du automatiskt ett avtal med rörligt pris som du när du vill kan skifta mot ett nytt fastpris- eller Mixpris 50/50-avtal.

Historik för avtal med rörligt pris

Här kan du se utvecklingen på det rörliga elhandelspriset hos oss. Priserna i tabellen presenteras inklusive elcertifikat och vårt påslag, men exklusive moms.

Fjärrvärmekundpris

Du får ett unikt elavtal

Fjärrvärmekundpriset är ett tillval till fjärrvärmeleveranser för våra fjärrvärmekunder. För att få priset krävs det att du är fjärrvärmekund och har fjärrvärme till den fastighet som du vill ha el.

För oss är fjärrvärmekunderna en viktig del i att vi kan producera förnybar el i Falun. Det tillsammans med att en fastighet som har fjärrvärme som sin uppvärmning får en jämn förbrukning av el gör att vi kan ge ett pris som är enkelt, bekvämt och prisvärt.

Den årliga elanvändningen får vara högst 50 procent av fjärrvärmeanvändningen. Nytecknande kan göras under hela året och priset gäller till den 31 december varje år. Förlängning med det nya årets pris sker automatisk med ett år i taget. Vill du säga upp ditt fjärrvärmekundpris kan du göra det innan den 30 november varje år.

Historik för avtal med rörligt pris

Här kan du se utvecklingen på det rörliga elhandelspriset hos oss. Priserna i tabellen presenteras inklusive elcertifikat och vårt påslag, men exklusive moms.

Frågor och kontakt

Om du har frågor är du varmt välkommen att kontakta våra säljare