Elavtal och priser för företag

Falu Energi & Vatten är Faluns lokala energiföretag. Vi värnar om miljön och levererar enbart el producerad av förnybara energikällor.

Falu stad med affärer

Falupriset företag

Vi har nu möjlighet att erbjuda dig som har mindre företag eller bostadsrättsföreningar ett exklusivt Falupris. Med Falupris företag får du ett jämnare och mer förutsägbart elpris.

I grunden baseras priset på kundens timavräknade förbrukning. För att jämna ut priset säkras 75-80 procent av förväntad förbrukning 6 månader i förväg.

Med detta pris kommer ditt elpris variera beroende på hur mycket el du använder samt elmarknadens utveckling.

Falupriset företag:

  • Årsförbrukningen får uppgå till max 200 000 kWh/år.
  • Priset baseras på kundens förbrukning och aktuellt spotpris timme för timme.
  • 75-80 % av prognosticerad volym prissäkras.
  • Avtalet har en uppsägningstid på sex månader.
  • Månadsavgift på 50 kronor tillkommer.

Exempel på kunder är bostadsrättsföreningar, mindre fastighetsförvaltare, butik- och lokalägare, restauranger, mindre industrier och föreningar.

Här finns ett produktblad för Falupriset förtag Pdf, 87.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Teckna elavtal?

Som företagare är du varmt välkomna att kontakta våra företagssäljare.
Vi erbjuder olika avtals- och prisalternativ, för att du som företag ska hitta ett avtal som passar just er.