Adresser

Här hittar du adresser till våra arbetsplatser och anläggningar.

Besöksadresser

Kundtjänst och Falu återvinning, Skyfallsvägen 20, Telefon: 023–77 49 00

Huvudkontoret, Västermalmsvägen 12 (här har vi inte längre någon kundtjänst utan hänvisar alla privata besökare till Ingarvet, Skyfallsvägen 20)

Västermalmsverket, Slaggvarpsvägen 3

Främby avloppsreningsverk, Källviksvägen 12

Postadresser

Falu Energi & Vatten AB
Box 213
791 25 FALUN

OBS: För leverans av paket till huvudkontoret gäller:
Falu Energi & Vatten
Västermalmsvägen 12
791 77 FALUN

Falu Elnät AB
Box 213
791 25 FALUN

Lennheden Vatten AB
Box 834
781 28 BORLÄNGE