Adresser

Här hittar du adresser till våra arbetsplatser och anläggningar.

OBS! För att minska spridningen av Coronaviruset tar vi för närvarande inte emot besök.

Besöksadresser

Kundtjänst och Falu återvinning, Skyfallsvägen 20, Telefon: 023–77 49 00

Huvudkontoret, Västermalmsvägen 12 (här har vi inte längre någon kundtjänst utan hänvisar alla privata besökare till Ingarvet, Skyfallsvägen 20. Men just nu tar vi inte emot besök alls pga Corona.)

Västermalmsverket, Slaggvarpsvägen 3

Främby avloppsreningsverk, Källviksvägen 12

Postadresser

Falu Energi & Vatten AB
Box 213
791 25 FALUN

OBS: För leverans av paket till huvudkontoret gäller:
Falu Energi & Vatten
Västermalmsvägen 12
791 77 FALUN

Falu Elnät AB
Box 213
791 25 FALUN

Lennheden Vatten AB
Box 834
781 28 BORLÄNGE