Servitut och ledningsrätt

Grävarbete under staket pågår

Många av våra ledningar på privat mark skyddas juridiskt av servitut eller ledningsrätt.

Arbete med ledningar inom området

Ledningsrätt

Ledningsrätt innebär att vi får bibehålla, underhålla och förnya ledningar inom ett angivet område på din mark. Bredden på området varierar mellan cirka 1-10 meter.

Servitut

Servitut kan vara olika utformade, men de har samma syfte som en ledningsrätt.

Sök information hos Lantmäteriet

Ledningsrätter och många servitut är knutna till fastigheten, men det kan också finnas servitut som inte är inskrivna i fastighetsregistret. För att ta reda på om det finns några servitut eller ledningsrätter knutna till din fastighet, gå till Lantmäteriets webbplats:

E-tjänster för privatpersoner - Lantmäteriet Länk till annan webbplats.

Här ska du inte bygga eller plantera

Inom ledningsrätts­området och inom flera ledningsservitut finns begränsningar på hur området får användas. Det innebär till exempel att det inte är tillåtet att göra följande utan vårt medgivande:

  • Förändra marknivån, korsa området med ledningar, anlägga vägar eller cykelvägar med mera.
  • Uppföra byggnader, plantera träd, placera material över ledningar eller anordningar på VA-nätet (brunnar, ventil­beteckningar och liknande).

Även på kommunal mark gäller det att våra ledningar är skyddade på liknande sätt som ovan.