Servitut och ledningsrätt

Grävarbete under staket pågår

Många av våra ledningar på privat mark skyddas juridiskt av servitut eller ledningsrätt.

Arbete med ledningar inom området

Ledningsrätten ger oss rätt att på din mark bibehålla, underhålla och förnya ledningar inom ett angivet område, bredden varierar mellan ca 1-10 meter. Hur servituten är utformade kan variera men de har samma syfte som en ledningsrätt.

Här ska du inte bygga eller plantera

Inom ledningsrätts­området och inom flera ledningsservitut finns begränsningar på hur området får användas. Det innebär till exempel att det inte är tillåtet att förändra marknivån eller korsa området med ledningar, anlägga vägar eller cykelvägar med mera, utan vårt medgivande. Det är inte heller tillåtet att uppföra byggnader, plantera träd eller placera material över ledningar eller över anordningar på nätet (brunnar, ventil­beteckningar och liknande).

Även på kommunal mark gäller att våra ledningar är skyddade på liknande sätt som ovan.

Ledningsrätter och många servitut är knutna till fastigheten men det kan också finnas servitut som inte är inskrivna i fastighetsregistret. För att ta reda på om det finns några servitut eller ledningsrätter knutna till din fastighet, gå till Lantmäteriets webb:

E-tjänster för privatpersoner - lantmäteriet Länk till annan webbplats.