Allmänna handlingar

Falu Energi & Vatten är ett kommunägt bolag och lyder därför under offentlighetsprincipen. Det innebär att du har rätt att ta del av våra allmänna, offentliga handlingar.

Att begära ut en offentlig handling

Om du vill ta del av en allmän handling kontaktar du oss och anger tydligt vilka handlingar du vill ta del av.

Se kontaktuppgifter

Normalt ansvarar Falu Energi & Vattens VD för att hantera din begäran. VD har oftast en personlig genomgång av handlingarna med den som begärt ut dem. Begärda allmänna handlingar skickas normalt inte via e-post eller brev.

Läs mer om utlämnande av allmänna handlingar (pdf) Pdf, 133.1 kB.

Läs om det gäller handlingar kring upphandling