När du ska bygga nytt

En man står framför nybyggda villor

För att ditt nybygge ska flyta på så smidigt som möjligt förklarar vi här vad du behöver tänka på när du ska bygga.

Nybyggnads­område eller enskild tomt

De flesta som bygger nytt, bygger i stora exploaterings­områden (nybyggnads­områden). Den här sidan riktar sig främst till dig som bygger i ett sådant område.

Om du bygger nytt på en enskild tomt, kontakta oss gärna för att få veta vilka tjänster vi kan leverera till dig.

Sammanfattning vid nybyggnation

 1. Föranmälan av el kommer till oss från elinstallatören
 2. Beställningsblankett skickas till dig
 3. Beställningsblankett skickas i retur till oss
 4. Bekräftelse skickas till dig
 5. Anslutningsfaktura skickas till dig för el, vatten och avlopp
 6. Montering av diverse mätare
 7. Anslutningsfaktura skickas till dig för fjärrvärme, stadsnät och laddbox

Anslutnings­avgift nybyggnads­område

Exemplet gäller de aktuella områdena Herrhagsskogen och Lilla Källviken.

Skriv tabellbeskrivning här

Anslutningsavgift


2022

Laddbox elbil


8 495 kr*

El


38 125 kr

Vatten och avlopp


248 010 kr

Fjärrvärme


30 000 kr

Stadsnät


22 000 kr

Totalt


346 630 kr

Har du köpt din tomt av Falu kommun ingår fjärrvärmeanslutningen i tomtpriset.

Om du bygger nytt i ett annat område än Herrhagsskogen eller Lilla Källviken, kontakta oss gärna för att få veta vilka tjänster vi kan leverera och priser som gäller.

* Priset för laddbox gäller vid grönt ROT-avdrag. Priset utan avdraget är 16 695 kronor inklusive moms.

Före och efter installation

När din för­anmälan av el kommit in till oss startar ditt samarbete med Falu Energi & Vatten och vi skickar en beställnings­blankett till dig som bygger. På den blanketten beställer du alla de olika tjänster och anslutningar som du önskar.

Din gräv­entreprenör förbereder för alla anslutningar från tomtgräns till din fastighet.

El

Här beskriver vi över­gripande hur en anslutning går till. För detaljer och beställningar se vår guide, länk nedan.

 • När du har en tidplan klar för byggnationen kommer en behörig elinstallatör att skicka in en föranmälan till oss. Det är starten på processen.
 • När föranmälan av el kommit in till oss skickar vi en beställnings­blankett till dig som bygger. På den här blanketten beställer du alla de olika tjänster­ eller anslutningar som du behöver.
 • Installatören ska också bifoga en så kallad situationsplan, med förslag på placering av fasad­mätarskåpet, där din elmätare ska sättas upp. Placeringen syns även på din husritning.
 • När elarbetet är klart skickar elinstallatören en färdig­anmälan till oss. Vi ansluter vår serviskabel till din elanläggning och sätter upp en mätare.
 • När anslutningen är klar får du en anslutnings­faktura, tillsammans med vatten- och avlopps­fakturan, och de löpande kostnaderna startar. Du betalar en fast årsavgift som baseras på din säkrings­storlek och en rörlig del som baseras på hur mycket el hushållet använder.
 • Fler detaljer om hur du går till väga hittar du i vår guide nedan.

Läs vår guide: Anslut till elnätet

Pris för ny anslutning

Beställning av el under byggtiden

Om du under byggtiden behöver el så får din elinstallatör sätta upp ett provisoriskt mätar­skåp där tillfällig el kan tas under byggtiden. Tänk på att du kan få ett förmånligare elhandelsavtal om du direkt gör ett aktivt val.

Läs mer om Tillfällig elanslutning

Läs mer om att teckna elavtal

Vatten, avlopp och dagvatten

Här beskriver vi över­gripande hur en anslutning går till. För detaljer och beställningar se vår guide, länk nedan.

 • Vid anslutningen upprättar vi en förbindelse­punkt vid din tomtgräns. Förbindelse­punkten är den punkt där dina ledningar ansluts till det kommunala lednings­nätet och den ligger normalt en halv meter utanför tomt­gränsen.
 • När vi upprättat förbindelse­punkten får du en anslutnings­faktura (tillsammans med elfakturan).
 • Vi börjar debitera alla brukningsavgifter 3 månader efter fakturerad anläggnings­avgift. Du som fastighetsägare är välkommen att höra av dig till oss om det är ett senare datum som gäller, så ändrar vi startdatum på den rörliga delen. Skulle anslutningen ske före detta datum startas debiteringen av brukningsavgifterna från den dagen.
 • När vi anlagt förbindelse­punkten ute i gatan är det du som fastighets­ägare som har ansvar för resterande rör­inkopplingar och gräv­arbeten. Anlita en behörig entreprenör.
 • När det är klart och en konsol är på plats beställer du installation av vatten­mätare från oss. Vi kommer tillbaka för att koppla på vattnet och sätter in en vatten­mätare. Mätaren visar hur mycket vatten fastigheten använder och mätar­ställningen ligger till grund för din faktura.
 • Fler detaljer om hur du går till väga hittar du i vår guide nedan.

Läs vår guide: Så ansluter du vatten och avlopp

Fjärrvärme

Här beskriver vi över­gripande hur en anslutning går till. För detaljer och beställningar se vår guide, länk nedan.

 • När du ska bygga i ett exploaterings­område är fjärrvärmen fram­dragen till tomtgräns. Grävning på tomten beställer du själv av din mark­entreprenör.
 • När huset står färdigt ska en fjärr­värme­central installeras inne i huset. Centralen värmer vatten till element och golvvärme och det vatten som används i kranar och duschar. Centralen ska vägg­monteras i ett utrymme med golv­brunn och ha tillgång till kall­vatten, exempelvis tvättstugan.
 • Fjärr­värme­centralen och installationen köper du tillsammans med övriga rörarbeten av en VVS­-installatör.
 • När arbetet är klart beställer du en mätare från oss som vi kommer och monterar. Du som kund ansvarar för att beställa en mätare. Kontakta oss, tack!
 • Anslutnings­fakturan skickas ut när fjärrvärme­mätaren är installerad. Den löpande kostnaden av din fjärrvärme debiteras månadsvis.
 • Fler detaljer om hur du går till väga hittar du i vår guide nedan.

Läs vår guide: Så ansluter du till fjärrvärme

Stadsnät

Beställning av fiber

Falu Energi & Vattens fibernät kallar vi för Falu stadsnät. Här beskriver vi över­gripande hur en anslutning går till. För detaljer och beställningar se nedan och följ bredbands­handboken, där guidar vi dig genom de olika stegen.

 • Om du ska bygga i ett exploaterings­område är stadsnätet med största sannolikhet framdraget till din tomtgräns.
 • Grävning på tomten ingår vanligtvis i den entreprenad som du köpt från din husleverantör, det är mark­entreprenören som beställer och hämtar material från oss.
 • Du kommer att bli kontaktad per telefon av vår entreprenör som bokar in tid och datum för installation.
 • När stadsnätet är installerat skickas en anslutnings­faktura ut. För drift av stadsnät betalar du en service­avgift månadsvis.

Läs om Falu stadsnät

Se bredbandshandboken om hur du ansluter till Stadsnätet

Hushållsavfall

Falu Energi & Vatten ansvarar för att ta hand om hushålls­avfallet i Falu kommun. När du bygger nytt behöver du beställa ett avfalls­abonnemang genom att beställa sopkärl, senast 5 arbetsdagar före inflytt. Då ser vi till att de sopkärl du beställt finns på plats när du flyttar in.

Beställ sopkärl eller ändra sophämtning (till formulär)

Efter installation och inflytt

Kom ihåg följande efter att vi installerat våra tjänster hos dig.

El

Teckna ett elhandelsavtal

Alla nya anslutningar får automatiskt ett anvisat elhandels­avtal hos Falu Energi & Vatten. Vi rekommenderar att du så snabbt som möjligt gör ett aktivt val av elhandlare och elhandels­avtal, så du får det som passar dig bäst.

Läs mer om att teckna elavtal

Vatten

Drift och underhåll

När vi har kopplat på vattnet till din anläggning står du som fastighets­ägare för drift och underhåll av ledningar på den egna fastigheten. Vi står för drift och underhåll av det allmänna vatten- och avloppsnätet.

Läs om drift och underhåll av kommunalt vatten och avlopp

Fjärrvärme

Om du har frågor gällande din fjärrvärme­anläggning eller installation vänd dig till din VVS-installatör.

Stadsnät

Välj leverantör av tjänster

När du fått nätverksuttag eller anslutningsbox installerad i fastigheten och behöver veta mer om hur du går vidare efter installationen:
Se gärna filmen Komma igång Länk till annan webbplats.

För att få reda på mer om vilka leverantörer och tjänster du kan välja mellan:
Läs mer på Falu stadsnät/beställ tjänst Länk till annan webbplats.

Hushållsavfall

 • I Falu kommun gäller källsortering. Därför får du två sopkärl, ett för brännbart restavfall och ett för matavfall. Genom att sortera bidrar du till en bättre miljö.
 • Om du är privatperson hämtar vi ditt avfall varannan vecka. Om du är företagare kan du få anpassad hämtning av avfall.
 • Du som bor i Falu tätort kan beställa hämtning av trädgårdsavfall. Då får du ett särskilt kärl för trädgårds­avfall som töms varannan vecka under perioden april – oktober.
 • I Falu Kommun finns tre återvinnings­centraler, Falu återvinnings­central, Bjursås återvinnings­central och Svärdsjö återvinnings­central. Där kan du lämna vidare eller slänga ditt sorterade avfall, till exempel begagnade saker, grovavfall och farligt avfall. Att lämna avfall på våra återvinnings­centraler är gratis för privatpersoner. Du har redan betalat genom ditt ordinarie abonnemang för sophämtning.

Läs mer om hushållsavfall och återvinning

Nyhet! Laddbox för elbil

Nu kan du beställa en laddbox för elbilsladdning till ditt nybygge.
Läs mer och beställ vårt laddpaket Stora Stöten

Frågor och kontakt

Om du har frågor är du varmt välkommen att kontakta vår kundtjänst.