När du ska bygga nytt

Här förklarar vi vad du behöver tänka på när du ska bygga. De flesta som bygger nytt, bygger i stora exploaterings­områden (nybyggnads­områden).

Ska du bygga på enskild tomt - välj den rubriken.

Solceller eller elbil?

Viktigt - gäller alla som ska bygga!

Det viktigt att tänka på att du och vi behöver komma åt ledningar och ventiler för underhåll och reparation. Undvik att placera byggnader, stödmurar och dylikt ovanpå eller nära ledningarna.
Detsamma gäller plantering av träd - dels för att träd hindrar åtkomst, dels för att rötter kan skada ledningarna.

Frågor och kontakt

Om du har frågor är du varmt välkommen att kontakta vår kundtjänst.