Fakturafrågor från kunder

Här berättar vi hur du kan underlätta din fakturahantering genom
e-faktura eller autogiro. Vi svarar också på de vanligaste frågorna från våra kunder om fakturor.

När du är inloggad i "Mina Sidor" kan du se dina fakturor och även information om de är betalda eller inte. Logga in på Mina Sidorlänk till annan webbplats

Om du inte hittar svar på din fråga på den här sidan, eller behöver beställa en kopia på din faktura, var vänlig och kontakta vår kundtjänst.

Förenkla med e-faktura

E-faktura är ett system där du som kund får din faktura till internetbanken i stället för ett brev med posten. Fakturan visas elektroniskt i internetbanken med förifyllda betalningsuppgifter. Efter godkännande från dig betalas fakturan automatiskt på förfallodagen. Du har dessutom alltid tillgång till fakturan där du är – genom en internetuppkoppling till din internetbank.

Tänk på att om du väljer e-faktura krävs det att du står för abonnemanget hos oss.
Med e-faktura kan du inte få tjänster från flera olika adresser samlade på en och samma faktura.

Du beställer e-faktura från Falu Energi & Vatten genom din internetbank. Har du frågor som rör själva beställningsförfarandet, kontakta bankens kundtjänst.

Anslut till autogiro

Autogiro passar dig som vill att dina räkningar ska betalas per automatik direkt från ett föranmält konto. Du ger oss en fullmakt att dra pengar direkt från ett valt konto. Med autogiro behöver du inte godkänna något, utan bara se till att det finns pengar på kontot. På så sätt missar du inte någon betalning.

Så här fungerar det:

1) Anmäl autogiro genom att fylla i, skriva ut och underteckna blanketten Anmäla autogiro blankett, pdfPDF och skicka sedan till angiven adress.

2) Du får fakturan hem i brevlådan som vanligt, men pengarna dras automatiskt från det angivna bankkontot på betalningsdagen (oberoende av vilken bank du är kund i).

3) Det enda du behöver se till är att det finns tillräckligt med pengar på kontot dagen före förfallodagen. På kontoutdraget, som du får från banken, kan du se att fakturan är betald. OBS: Om förfallodagen infaller en helgdag kommer beloppet att dras kommande vardag (eller någon dag efter det).

Frågor och svar om fakturor

Kan jag få en faktura istället för flera?

Ja, alla tjänster du har på en och samma adress samlas automatiskt på en gemensam faktura, om du inte sagt till att du vill ha det på annat sätt.

Vill du ha tjänster från flera olika adresser samlade på en och samma faktura kan du kontakta kundtjänst, så ordnar vi det. (Men har du e-faktura kan du inte få tjänster från flera olika adresser samlade på en och samma faktura.)

Vad händer om jag inte betalar min faktura i tid?

Om du är sen med att betala din faktura eller du inte betalar den alls, skickar vi en påminnelse till dig. För det tar vi ut en avgift på för närvarande 60 kronor.

Om betalning ej sker trots påminnelse så går ärendet vidare till Intrum som sköter vår inkassohantering. Det innebär i sin tur en extra avgift på 180 kronor, förutom din befintliga skuld samt eventuell dröjsmålsränta. Om Intrum tagit över kravet ska du inte betala skulden till Falu Energi & Vatten, utan till Intrum som skickat inkassokravet.

Betalar du inte inkassokravet kan leveransen av den produkt eller tjänst som kravet gäller upphöra. När du reglerat din skuld och vill återfå leveransen igen tillkommer en avgift. Avgiften kan variera beroende på typ av produkt/tjänst.

Om du inte betalar trots inkassokrav kommer Intrum ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogden.

Jag har bytt elleverantör, varför får jag fakturor från er?

Om du bor i vårt område är vi ditt elnätsbolag. Vi är det företag som transporterar/överför elen till din bostad, det innebär att du får en faktura för ditt elnätsabonnemang och elöverföringen från oss. Elnätsbolag kan du inte välja själv utan beror på var i landet du bor, elleverantör kan du däremot välja själv.

Läs om skillnaden mellan nätägare, elproducenter och elhandlare.

På min faktura betalar jag för elöverföring. Vad är det?

Vi äger och sköter om elnätet. Du betalar för distribution, byggande, drift och underhåll av elnätet, mätaravläsning och kundtjänst. Kostnaderna fördelas mellan avgifterna för abonnemang (den fasta kostnaden) och överföring (den rörliga kostnaden).

Varför är elräkningen så hög?

Du faktureras den el som du förbrukat under den aktuella tidsperioden. För att sänka din elkostnad kan du se över om du har det mest fördelaktiga elavtalet eller göra förändringar i ditt hem för att sänka din elförbrukning.

Läs Energimyndighetens tips på hur du energieffektiviserar hemmalänk till annan webbplats

Varför ska jag betala en transportavgift för sophämtningen?

Transportavgiften täcker kostnaden för uppbyggnaden av hela systemet. Från kärlet till sopbilen som hämtar var fjortonde dag. En avfallstaxa beräknas utifrån att alla är med och betalar solidariskt utifrån de faktiska kostnaderna. Avgiftsnivån är densamma oavsett var man bor i kommunen.

Vad är "nettobelopp"?

Nettobelopp är totalpriset exlusive moms.

Frågor och kontakt

Om du har fler frågor är du varmt välkommen att kontakta vår kundtjänst.