Fossilfritt

Laddboxen Easee på bild tillsammans med en elbil

Vårt mål är att vara 100 % fossilfria till år 2025 och vi är på god väg! Vi är stolta över vårt hållbara energisystem med lokalproducerad el, fjärrvärme och fjärrkyla

Lokal­producerad el

All vår el är lokalproducerad inom Falu kommun och har sitt ursprung i förnybara källor. Källor som förnyas, så som bioenergi, solkraft, vindkraft och vattenkraft. Större delen av elen produceras i vårt kraftvärmeverk i centrala Falun. Vår elhandel är certifierad enligt ”Schysst elhandel” för att du som kund ska kunna känna dig trygg i ditt val av elavtal. Certifieringen är framtagen av branschorganisationen Energiföretagen Sverige.

Läs mer om Schysst elhandel hos Energiföretagen Sverige Länk till annan webbplats.

Klimatsmart fjärrvärme och fjärrkyla

Fjärrvärme är en prisvärd, hållbar och trygg uppvärmning. I kraftvärmeverket i Falun och i våra lokala pannor i Bjursås, Svärdsjö, Sundborn och Grycksbo produceras klimatsmart fjärrvärme. Fjärrvärmeproduktionen är i det närmaste fossilfri med 98,9 % förnybar energi år 2023. Vi har ett mål att bli helt fossilfria till år 2025.

Vår fjärrvärme bidrar till minskade koldioxidutsläpp och en bättre miljö med renare luft. Cirka 3 400 företag och fastighetsägare i Falu kommun är idag anslutna till vårt fjärrvärmenät. Värmen produceras lokalt och energin stannar i Falu kommun.

Merparten av biobränslet hämtas inom en radie av 10 mil kring Falun och består till största delen av bark, flis, spån och returträ. Vissa delar av askan från pannan återförs direkt till skogens kretslopp.

Under 2023 har vi fortsatt att bygga ut fjärrvärmenätet och anslutit 152 st anläggningar. Detta minskar vårt elberoende, främst under vintern och minskar Falu kommuns totala effektbehov.

Andelen fossilfritt bränsle för fjärrvärmen

Diagram som visar andel fossilfritt bränsle i % för fjärrvärmen. 2023 var andelen 98,9%.

Diagram som visar andel fossilfritt bränsle i % för fjärrvärmen. 2023 var andelen 98,9%.

Fjärrkylan bygger på samma smarta idé som fjärrvärmen – vi distribuerar kyla från en central på Västermalmsverket som producerats på ett hållbart sätt. Fjärrkylan ersätter enskilda kylmaskiner vilket minskar användningen av köldmedel. Med fjärrkyla minskas miljöpåverkan och energianvändningen är minimal, jämfört med kylning med lokala kylanläggningar.

Under 2023 har vi anslutit tre nya kunder till fjärrkylan. Som privatperson kan du tyvärr inte få tillgång till fjärrkyla

Läs mer om fjärrvärme och fjärrkyla

Laddboxen Easee på bild tillsammans med en elbil

Batterilager

Falu Energi & Vattens styrelse fattade under 2023 beslut om att investera i ett batterilager som komplement till det smarta energisystemet. Planen är att anläggningen ska stå klar i slutet av 2024 och ha en effekt motsvarande 12 MW med en energikapacitet på 12 MWh.

Batterilagret kommer att ge ökade möjligheter till stabilitet i lokalnätet, alltså det elnät som tar hand om transporten av elen den sista biten ut till hushåll och företag. Ett batterilager gör elnätet mera robust och kan till exempel ge minskade avbrottstider. Detta gynnar dig som är kund genom ökad driftsäkerhet i elnätet.

Läs mer om vår satsning på batterilager

Ny vindpark

I juni 2023 öppnade Sveriges första besökspark för vindkraft. Parken finns i Riskebo mellan Falun och Hedemora. Parken som fått namnet ”Vindpark Dalarna” är en besökspark där det även finns information om hur vindkraft fungerar. Du som besökare har möjlighet att uppleva vindkraft på nära håll, få kunskap om regionens framtida energibehov och hur vindkraften kan bidra till en hållbar energiförsörjning i Dalarna.

Besöksparken är ett samarbete mellan Länsstyrelsen i Dalarnas län, Region Dalarna, Dalavind, SR Energy, Hedemora Energi, Borlänge Energi, Dala Energi och Falu Energi & Vatten.
Läs mer om Vindpark Dalarna

Laddning av elbilar

För att möjliggöra och påskynda omställningen till fossilfria transporter har vi sedan 2011 arbetat med att tillhandahålla lösningar för laddning av elbilar både för Falubor och genomresande. Under 2023 har vi fortsatt med att installera ett hundratal laddboxar hos privatpersoner, företag och bostadsrättsföreningar.

På våra publika laddstationer i kommunen genomfördes över 15 000 laddsessioner under året. Den el som laddats på dessa motsvarar en koldioxidbesparing med nästan 20 ton CO2 jämfört med om samma sträcka körts med fossilbilar.

Under 2024 kommer vi att utveckla vårt erbjudande för laddning med den senaste tekniken. Marknaden utvecklas fort och vi strävar efter att ha den senaste tekniken för både laddbox och mjukvara för att alltid leverera säker och smart laddning.

Läs mer om vårt erbjudande Stora stöten laddpaket elbil

En laddstation för elbilar