Fossilfritt

Bocken vid Falu gruva med fjärrvärmeverket i bakgrunden

Vårt mål är att vara 100 % fossilfria till år 2025 och vi är på god väg! Vi är stolta över vårt hållbara energi­system med lokal­producerad el och fjärrvärme.

Lokal­producerad el

All vår el är lokal­producerad inom Falu kommun och har sitt ursprung i förnybara källor. Källor som förnyas, så som bioenergi, solkraft, vindkraft och vattenkraft. Större delen av elen produceras i vårt kraftvärme­verk i centrala Falun. Vår elhandel är certifierad enligt ”Schysst elhandel” för att du som kund ska kunna känna dig trygg i ditt val av elavtal. Certifieringen är framtagen av bransch­organisationen Energiföretagen Sverige.

Läs mer om Schysst elhandel Länk till annan webbplats.

Solcells­panelerna sålde slut

Under 2020 byggde vi Dalarnas största solels­anläggning som består av 885 solcells­paneler och är placerad på taket på pellets­ladorna vid kraftvärme­verket i Falun. Kunderna kan köpa in sig på andelar, och detta är mycket populärt då kunden kan få egen solel utan att själv behöva göra investeringen eller sköta underhållet. Under 2021 sålde vi slut på alla andelar.

Byter alla elmätare

För att alla som bor i Falun ska kunna bidra till ett smartare och mer hållbart samhälle byter vi ut alla elmätare till nya smarta mätare. Den nya mätaren är förberedd för digitala tjänster som kan hjälpa till att hitta energitjuvar i hemmet. Mätarbytet är också en insats för att förbereda elnäten på en mer energikrävande framtid. Ett bra byte helt enkelt.

Alla elmätare i Sverige ska bytas innan år 2025. Det är regeringen som beslutat om nya krav på elmätare för att öka möjligheten att påverka sin egen elförbrukning.

Klimat­smart fjärr­värme

Fjärrvärme är en prisvärd, hållbar och trygg uppvärmning. I kraftvärme­verket i Falun och i våra lokala pannor i Bjursås och Svärdsjö produceras klimatsmart fjärrvärme. Fjärrvärme­produktionen är i det närmaste fossilfri, med 97,8 % förnybar energi år 2021, men vi har ett tydligt mål att bli helt fossilfria till år 2025.

Fjärrvärmeproduktion

Diagram fjärrvärmeproduktion som visar att vi använde 98,7% förnybar energi år 2019, 99,3% år 2020, och 97,8% år 2021. Det fossila bränslet ökade/minskade med motsvarande omfattning.

Diagram fjärrvärmeproduktion som visar att vi använde 98,7% förnybar energi år 2019, 99,3% år 2020, och 97,8% år 2021. Det fossila bränslet ökade/minskade med motsvarande omfattning.

Vår fjärrvärme bidrar till minskade koldioxid­utsläpp och en bättre miljö med renare luft. Cirka 3 400 företag och hushåll i Falun är idag anslutna till vårt fjärrvärmenät. Värmen produceras lokalt och energin stannar i Falun.

Merparten av biobränslet hämtas inom en radie av 10 mil kring Falun (i snitt cirka 6 mil) och består till största delen av bark, flis, spån och returträ. Vissa delar av askan från pannan återförs direkt till skogens kretslopp.

Under 2021 har vi gjort en rejäl satsning på att förstärka fjärrärmenätet centralt i Falun, troligen är det många som märkt när vi grävt vid Svärdsjögatan.

En annan satsning vi gjort är att vi delvis påbörjat inkoppling av värmeåtervinning till ECO Datacenter. Nästa del kopplar vi på under år 2022. ECO Datacenter är nära sammankopplat med kraftvärmeverket och i en helt unik lösning används den genererade överskottsenergin för uppvärmning och tillverkning av förnybart bränsle i form av pellets. Inget annat datacenter i världen kan uppvisa en sådan nivå på energiåtervinning.

Ett smartare Falun

Under 2021 har vi genomfört en förstudie inom ett nytt projekt,"Ett Smartare Falun", Det är ett gemensamt projekt där Falu kommun och alla kommunala bolag ingår. Tillsammans tar vi nu fram ett koncerngemensamt program. Tanken är att detta blir ett utvecklingsprogram som samlar våra koncerngemensamma projekt för ett energieffektivt, digitalt och miljömässigt hållbart Falun.

Inom ramen för Ett smartare Falu har vi genomfört en förstudie om klimatsmart boende och även en fördjupad förstudie om värme, kyla och optimering och varit med i framtagandet av riktlinjer för hållbart byggande. Vi har även drivit projektet Sundborn tillsammans för gemensam kommunikation och gemensam digital systemoptimering.

Fjärrvärme i Sundborn

Under 2021 har vi haft ett samarbete med Kopparstaden och Falu kommun där vi bygger en helt ny anläggning för biobaserad fjärrvärme i Sundborn. Den kommer att värma centrala delar av Sundborn, bland annat den nya skolan och Kopparstadens nya bostäder i Kvarnängen.

Det här gör vi för att utveckla det lokala energisystemet på ett hållbart sätt, och projektet fick dessutom ett nationellt pris.

Den nya fjärrvärmecentralen eldas med biobränsle i form av lokalproducerad pellets och blir vår minsta fjärrvärme­anläggning med ett avgränsat antal kunder. Bygget pågår och projektet ska vara klart våren 2022.

Läs mer på projektsidan

Grävskopa gräver framför skolan i Sundborn

Grävskopa gräver framför skolan i Sundborn

Laddning av elbilar

I Falun började vi att satsa på laddstationer för elbilar redan under 2011. Vi var bland de första kommunerna i landet och satsningen har växt.

Under 2021 har vi vidareutvecklat vårt nät med 11 nya kundägda publika laddare som vi inkluderat i vårt laddnätverk. Vi har också levererat hela 118 laddpaket till bostadsrätts­föreningar och företag. Vi lanserade också Stora stöten, laddpaket till villaägare, och under 2021 sålde vi 232 sådana laddpaket.

Idag har kommunen unika förutsättningar för elbilstrafik. Var man än befinner sig i kommunen, har man som mest 25 kilometer till närmaste snabbladdnings­station.

Total har vi nu installerat och ansvarar för nästan 600 stycken laddpunkter.

En man laddar elbilen vid en laddningsstation

Våra egna fordon

Vi har länge arbetat aktivt för att våra egna fordon ska vara fossilfria och drivas med förnybar energi. Våra sopbilar och lastmaskiner går sedan flera år tillbaka på biodrivmedel i form av HVO. När det gäller personbilar och lätta lastbilar har vi en stor andel som går på el eller biodrivmedel.

Nästa steg i målet 100 % fossilfritt är att jobba med våra maskiner och arbetsverktyg. Vi kommer också att börja samverka med våra större leverantörer av transporttjänster.