Fossilfritt

Laddboxen Easee på bild tillsammans med en elbil

Vårt mål är att vara 100 % fossilfria till år 2025 och vi är på god väg! Vi är stolta över vårt hållbara energi­system med lokal­producerad el och fjärrvärme. Det gör oss till en viktig länk i energiomställningen av hela samhället genom de produkter och tjänster som vi tillhandahåller till dig som kund.

Lokal­producerad el

All vår el är lokal­producerad inom Falu kommun och har sitt ursprung i förnybara källor. Källor som förnyas, så som bioenergi, solkraft, vindkraft och vattenkraft. Större delen av elen produceras i vårt kraftvärme­verk i centrala Falun. Vår elhandel är certifierad enligt ”Schysst elhandel” för att du som kund ska kunna känna dig trygg i ditt val av elavtal. Certifieringen är framtagen av bransch­organisationen Energiföretagen Sverige.

Läs mer om Schysst elhandel Länk till annan webbplats.

Solcells­panelerna populära

Under 2020 byggde vi Dalarnas största solels­anläggning som består av 885 solcells­paneler och är placerad på taket på pellets­ladorna vid kraftvärme­verket i Falun. Kunderna kan köpa in sig på andelar, och detta är mycket populärt då kunden kan få egen solel utan att själv behöva göra investeringen eller sköta underhållet. Med ökade elpriser har andelarna i solelanläggningen blivit så efterfrågade, att det är kö för att få teckna sig på en andel.

Byter alla elmätare

För att alla som bor i Falun ska kunna bidra till ett smartare och mer hållbart samhälle byter vi ut alla elmätare till nya smarta mätare. Den nya mätaren är förberedd för digitala tjänster som kan hjälpa till att hitta energitjuvar i hemmet. Mätarbytet är också en insats för att förbereda elnäten på en mer energikrävande framtid. Ett bra byte helt enkelt.

Alla elmätare i Sverige ska bytas innan år 2025. Det är regeringen som beslutat om nya krav på elmätare för att öka möjligheten att påverka sin egen elförbrukning.

I samband med teknikskiftet för elmätare pågår även övergången till nya mätare för energi (fjärrvärme och fjärrkyla) och vatten i syfte att alla förbrukningsmätare ska vara digitala, smarta och samordnade vid datainsamling.

Klimat­smart fjärr­värme

Fjärrvärme är en prisvärd, hållbar och trygg uppvärmning. I kraftvärme­verket i Falun och i våra lokala pannor i Bjursås, Svärdsjö, Sundborn och Grycksbo produceras klimatsmart fjärrvärme. Fjärrvärme­produktionen är i det närmaste fossilfri, med 97,6 % förnybar energi år 2022. Vi har ett mål att bli helt fossilfria till år 2025.

Fjärrvärmeproduktion

Diagram fjärrvärmeproduktion som visar att vi använde 99,3% förnybar energi år 2020, 97,8% år 2021 och 97,6% år 2022. Det fossila bränslet ökade med motsvarande omfattning.

Diagram fjärrvärmeproduktion som visar att vi använde 99,3% förnybar energi år 2020, 97,8% år 2021 och 97,6% år 2022. Det fossila bränslet ökade med motsvarande omfattning.

Vår fjärrvärme bidrar till minskade koldioxid­utsläpp och en bättre miljö med renare luft. Cirka 3 400 företag och hushåll i Falun är idag anslutna till vårt fjärrvärmenät. Värmen produceras lokalt och energin stannar i Falun.

Merparten av biobränslet hämtas inom en radie av 10 mil kring Falun och består till största delen av bark, flis, spån och returträ. Vissa delar av askan från pannan återförs direkt till skogens kretslopp.

Under 2022 har vi fortsatt att bygga ut fjärrvärmenätet och anslutit 45 anläggningar. Detta minskar vårt elberoende, främst under vintern och minskar Falu kommuns totala effektbehov. Under året har vi även färdigställt vår helt nya anläggning för biobaserad fjärrvärme i Sundborn. I samarbete med Kopparstaden och Falu kommun levererar vi nu klimatsmart fjärrvärme till flera fastigheter i Sundborn. Den nya fjärrvärmecentralen eldas med biobränsle i form av lokalproducerad pellets och är vår minsta fjärrvärmeanläggning.

Laddning av elbilar

För att möjliggöra och påskynda omställningen till fossilfria transporter har vi sedan 2011 arbetat med att underlätta laddning för kommunens invånare och genomresande. Under året har vi passerat tusen laddpunkter anslutna till vårt nätverk i kommunen, varav 37 vid årets slut är publika laddare för destinationsladdning och snabbladdning.

På de publika laddningsstationerna genomfördes mer än 15 000 laddningar under året, och den el som laddats på dessa motsvarar en koldioxidbesparing med nästan 20 ton koldioxid jämfört med om samma sträcka körts med fossilbilar. I vår app "Dags att ladda" närmar vi oss fem tusen unika användare som kan hitta och betala på stationerna.

Utöver den publika laddningen har vi också hjälpt till att förse hundratals villaägare och flera stora bostadsrättsföreningar i kommunen med laddningslösningar.

En man laddar elbilen vid en laddningsstation

Våra egna fordon

Vi har länge arbetat aktivt för att våra egna fordon ska vara fossilfria och drivas med förnybar energi. Våra sopbilar och lastmaskiner går sedan flera år tillbaka på biodrivmedel i form av HVO.

När det gäller personbilar och lätta lastbilar har vi en stor andel som går på el eller biodrivmedel. För år 2022 var den siffran 87 % och det har skett en stark utveckling mot fossilfria fordon de senaste 10 åren.

Andel fossila fordon

Diagram som visar att andelen fossilfria fordon ökat till nästan 90% under 2022.

Diagrammet visar att andelen fossilfria fordon ökat till nästan 90% under 2022.