Vårt värdefulla vatten

En flicka gör tummen upp intill ett vattenglas

Vi producerar och levererar livsmedlet dricksvatten. Vi tar även hand om och renar ditt avloppsvatten innan det når våra lokala sjöar och vattendrag. Det arbete som vi utför dagligen har stor betydelse för vår miljö och hälsa. Tänk dig en dag utan vatten i kranen eller hur det skulle se ut vid våra sjöar om vi inte renade avloppsvattnet.

Vårt prisade dricksvatten

Sedan 2015 hämtar vi större delen av Falubornas dricksvatten från Badelundaåsen och Lennhedens vattenverk. Anläggningen ägs gemensamt med Borlänge Energi. Vattnet som pumpas upp från åsen är ett grundvatten med hög kvalitet, som inte kräver några kemiska tillsatser. Under 2020 utsågs vårt dricksvatten till ett av de 20 godaste i landet.

Läs nyheten om kranvattentävlingen

Förbättrad avloppsrening

I en kommun som växer måste vi vara rädda om vårt vatten. Varje år blir vi allt fler som använder vårt allmänna vatten för att till exempel duscha, gå på toaletten och tvätta. Det betyder i sin tur en ökad mängd avloppsvatten som behöver renas.

I projektet Framtidens Främby utvecklar vi vårt avloppsreningsverk i Främby till en modernare anläggning, som klarar en växande befolkning och hårdare miljökrav.

Vi håller också på att koppla in en överföringsledning för vatten och avlopp från de mindre orterna Grycksbo, Bjursås och Bergsgården. Det gör vi för att kunna avveckla de mindre lokala reningsverken och förbättra den lokala närmiljön.

Illustration över Framtidens främby

Kvalitetsutveckling

Hållbarhetsindex från branschorganisationen Svenskt Vatten är ett verktyg för att mäta och utveckla VA-verksamheten. I senaste undersökningen från 2020 hade vi förbättrat oss i fem (av 14) områden. Det gäller:

  • Hälsomässigt säkert vatten
  • Vattenkvalitet
  • Klimatanpassning och översvämningssäkerhet
  • Kommunikation
  • Personalresurser och kompetens

Vi har till stor del en hållbar VA-verksamhet i Falun, men vårt avlopps­reningsverk i Främby och delar av lednings­nätet har stora investerings­behov och vi har påbörjat ett förbättrings­arbete.

I tabellerna nedan kan du se hur vi ligger till inom olika områden.

Hållbara tjänster för brukare

Så ligger vi till

Vattenkvalitet

Bra

Nöjda brukare

Bra

Leveranssäkerhet

Bra

Kommunikation

Bra

VA-planering

Bör förbättras

Klimatanpassning och översvämningssäkerhet

Bör förbättras

Hälsomässigt säkert vatten

Bör förbättras

Område 2

Milömässig hållbarhet

Så ligger vi till

Miljökrav

Bra

Vattentillgång

Bra

Hushållning med energi

Bör förbättras

Hushållning med ändliga resurser

Måste åtgärdas

Område 3

Hållbara resurser

Så ligger vi till

Personalresurser och kompetens

Bra

Driftstabilitet

Bör förbättras

VA-anläggningens status

Måste åtgärdas