Engagerad samhällsbyggare

Två barn med medalj på Barnens skidspel

Vi finns i människors vardag och vi drivs av en vilja att utvecklas i takt med våra kunders behov och förväntningar. Vi bryr oss på riktigt!

Kundnöjdhetsundersökning

Under året har 600 av våra kunder svarat på frågor om vad de tycker om oss som företag.

  • Undersökningen visar att 90% av kunderna har en spontan uppfattning om att vi är mycket bra eller ganska bra.
  • 39% tycker att vår tillgänglighet är mycket bra och 57% att den är ganska bra.
  • 45 % tycker att vårt bemötande har varit mycket bra och 53% att det varit ganska bra.

Rankas som nummer fyra

De fina siffrorna gör att vi rankas som nummer 4 i landet vid jämförelse med de 90-talet energibolag i Sverige som genomför Supportföretagets mätningar.

I undersökningen kommer det bland annat fram en del önskemål kring webbsidan, Mina sidor och appen. Dessa tre områden har vi under 2023 fortsatt att utveckla och arbetet fortsätter framöver för att ge våra kunder en så bra upplevelse som möjligt.

Läs mer om kundundersökningen 2023

Samarbeten och sponsring

Falu Energi & Vatten ska vara en förebild på vägen för att uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld till år 2030.

Alla de 17 målen i Agenda 2030 är viktiga för hållbar utveckling och vi ser att vi genom vår sponsring även har möjlighet att påverka andra mål än de rent produkt- och tjänsteorienterade. Därför prioriterar vi sponsorsatsningar som på ett tydligt sätt stöder några av de mål som mera handlar om social hållbarhet:

  • Mål 1 – Ingen fattigdom
  • Mål 3 – God hälsa och välbefinnande
  • Mål 4 – God utbildning för alla
  • Mål 5 – Jämställdhet
  • Mål 10 – Minskad ojämlikhet
  • Mål 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Vi har under 2023 haft fler än 20 sponsringssamarbeten över hela kommunen.

Många samarbeten är relaterade till idrottsföreningar, men även tekniktävlingar, nattvandring, leksaksbyte, stadsfester och allsång har varit föremål för samarbete under året.

FEV är huvudpartner i ”Alla på Plan” som är ett samhällsinitiativ startat av IBF Falun. Innebandyföreningens projekt riktar sig till barn och ungdomar i Falu kommun. Via projektet har IBF Falun etablerat samarbeten med ett antal grundskolor i kommunen där föreningens spelare kommer att genomföra regelbundna besök på skolorna för att möta och coacha barn och unga. Syftet med samarbetet är att främja en aktiv och hälsosam livsstil för barn och ungdomar samt att motverka hot, hat, och utanförskap genom innebandy och vägledning från föreningens spelare

Läs mer om vår sponsring