Engagerad samhällsbyggare

Allsång på Stora torget

Vi bryr oss på riktigt!

Vi finns i människors vardag och vi drivs av en vilja att utvecklas i takt med att våra kunders behov, krav, förväntningar och beteenden förändras.

Kundnöjdhetsundersökning

Under 2021 genomförde vi en stor kundundersökning. 600 av våra kunder blev intervjuade och vi känner stor ödmjukhet inför det fina betyget. Våra kunder gav oss betyget ”Mycket väl godkänt”, men viktigaste av allt var de kunskaper om vad våra kunder tycker och tänker om oss som nu kan styra vår utveckling framåt.
Ny mätning kommer ske under 2023.

Läs mer om kundundersökningen

Samarbeten och sponsring

Vi ska vara en förebild på vägen för att uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld till år 2030.

Alla de 17 målen i Agenda 2030 är viktiga för hållbar utveckling och vi ser att vi genom vår sponsring även har möjlighet att påverka andra mål än de rent produkt- och tjänsteorienterade. Därför prioriterar vi sponsor­satsningar som på ett tydligt sätt stödjer några av de mål som mera handlar om social hållbarhet:

  • Mål 1 – Ingen fattigdom
  • Mål 3 – God hälsa och välbefinnande
  • Mål 4 – God utbildning för alla
  • Mål 5 – Jämställdhet
  • Mål 10 – Minskad ojämlikhet
  • Mål 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Vi ser gärna även sponsrings­samarbeten där vi tydligt kan testa ny teknik eller praktiskt utveckla vår produktportfölj och tillsammans med våra partners snabba på takten mot ett hållbart samhälle.

Vi har under 2022 haft totalt 27 sponsrings­samarbeten över hela kommunen. Många samarbeten är relaterade till idrottsföreningar men även tekniktävlingar, LAN, nattvandring, leksaksbyte, stadsfester och allsång har varit föremål för samarbete under året.

Ett exempel på sponsrings­samarbete är Kids-on-Ice där vi adresserat 4 av målen i Agenda 2030. Med ett bandy-fritids ska det vara möjligt för alla barn i Falu kommun att få in mera rörelse i sin vardag.

Läs mer om vår sponsring