Engagerad samhällsbyggare

Björnen Tage kramar barn och delar ut medaljer i Lilla Runnskrinnet 2017

Vi finns till för människorna i Falu kommun. Vi är en lokal samhälls­byggare som växer oss starkare genom samarbeten. Vi är övertygade om att det är tillsammans som vi skapar framtidens Falun.

Vår vision ”100 % nöjda kunder – idag och imorgon” inspirerar oss till att skapa framtidens Falun. Vi finns i människors vardag och vi drivs av en vilja att utvecklas i takt med att deras behov, krav, förväntningar och beteenden förändras.

Varje år mäter vi kundnöjdhet på flera olika sätt. Under 2020 var vårt samlade kundnöjdhetsvärde 7,4 på en skala från 1-10. Vi är stolta över att värdet har förbättrats under de senaste fem åren, men vi vill såklart att det ska bli ännu bättre.

I år deltog vi även i Svenskt Kvalitetsindex årliga undersökning (SKI) där Sveriges energikunder rankar hur nöjda de är med sin leverantör. Vi hamnade på en fin 10:e plats av totalt 24.

Samarbeten och sponsring

Vi brinner för det som är lokalt och hållbart. Vi älskar också människors engagemang. Därför är det en självklarhet för oss att samarbeta med ideella verksamheter.

Vi erbjuder tjänster som skapar förutsättningar för människor att leva och bo i Falun. Men samhället behöver också engagemang och energi från människorna som bor här för att utvecklas. Genom samarbeten och sponsring vill vi engagera oss lokalt och visa vår uppskattning för det fina arbete som utförs.

Vi samarbetar både med mindre föreningar och större evenemang som Svenska Skidspelen och Barnens skidspel. Under 2020 har det lokala föreningslivet fått ta del av cirka 775 000 kronor.

Sundborns GoIF flickor

Sundborns GoIF är en av de föreningar som fått stöd i höstens utdelning.

Våra unga ambassadörer

Vi vill bidra till ökad kunskap inom våra verksamhets­områden. Det gör vi bland annat genom vårt program för skolinformation som täcker hela grundskolan.

I år har studiebesök inte kunnat genomföras på samma sätt som tidigare, men det är något som vi planerar att återuppta efter pandemin. Det är viktigt för oss att driva, utveckla och bidra med kunskap, alltid med hållbarhet och miljö i fokus.

Till kommunens gymnasieskolor bidrar vi med inspiration och kunskap kring smart resursanvändning, bland annat för de elever som bedriver UF-företag. Under 2020 har vi genomfört en digital tävling i form av en ”Innovation camp” på temat ”Mitt energismarta och hållbara liv 2030” tillsammans med Länsstyrelsen och föreningen Ung företagsamhet i Dalarna.

Skolungdomar deltar i Energikampen 2019, skolinformatören berättar vad som ska ske.

Skolungdomar deltar i Energikampen 2019, skolinformatören Patrik berättar vad som ska ske.

Arbetspraktik

Vi tar gärna emot praktikanter. Flest praktikanter har vi i ”Återbruket” på Falu återvinnings­central – vår verksamhet där vi samlar in saker som kan återanvändas. Vi samarbetar med Falu kommun och tar emot personer som står på sidan av arbetsmarknaden. Under året har det varit fyra personer. Antalet har påverkats av att Återbruket under vissa perioder beslutat att inte ta emot praktikanter för arbetsträning på grund av pandemin.

Läs om Återbruket året 2020

Vi tar också emot praktikanter från olika yrkes­utbildningar och samarbetar med till exempel Lugnetgymnasiet genom att teknikelever får ”skugga en ingenjör”.