Trygga leveranser

Katt ligger och värmer sig på element som levererar fjärrvärme

Vi arbetar hela tiden med att utveckla våra produkter för att vi ska ha en hög leveranssäkerhet. Att alltid arbeta med förbättringar är ett verktyg för att bibehålla trygga leveranser.

Effektiva arbetssätt

Digital teknik

Under 2020 har vi gjort flera satsningar på effektivare arbetssätt. Ett exempel är att vi har slutfört vårt projekt med digital övervakning av våra drygt 120 pumpstationer för avloppsvatten. Genom att vi har kopplat ihop pump­stationernas styrsystem med det överordnade styrsystemet i driftcentralen får vi nu larmen direkt. Det innebär att vi snabbare kan upptäcka och ta hand om fel. Samtidigt minskar risken för att avloppsvatten läcker ut i naturen när pumparna står stilla. Vi minskar också behovet av tillsyn på plats av pump­stationerna.

Pumpstation

Andra områden som vi jobbat med under året är automatisering av repetetiva administrativa arbets­processer genom RPA (digital medarbetare) och användning av IOT (internet of things) för att hämta in information genom sensorer.

- Användning av digital teknik är viktigt för oss, oavsett om det gäller att veta när en soptunna behöver tömmas med hjälp av IOT eller om vi automatiserar en process med RPA. Idag är det oftast inte tekniken som sätter stopp, utan fantasin vad vi kan använda den till, säger Stefan Pihlanen, chef för utveckling & IT.

Medvind

Under 2020 har vi arbetat vidare med projektet Medvind, som fokuserar på effektiva arbetssätt för drift och underhåll inom produktionen av kraft, värme och kyla.
– Syftet med Medvind är att säkerställa att vi - tillsammans - arbetar med rätt saker på rätt sätt, så att vi kan fokusera på att göra saker som verkligen skapar värde. Det kommer att bidra till en enklare vardag för oss alla, säger Lars Rydén, produktionschef för Kraft/­Värme­/Kyla.

Effektiva processer och aktivt målarbete har även varit i fokus för övriga verksamheter under 2020.

Hållbara investeringar

Varje år bedriver vi cirka 200 olika projekt i syfte att säkra och utveckla våra leveranser. Det handlar ofta om våra ledningsnät för vatten och avlopp, el och fjärrvärme. På det viset återinvesterar vi vårt ekonomiska överskott i kommunen.

Överförings­ledning för avloppsvatten

Ett stort investeringsprojekt som pågått under året är byggnationen av en överförings-ledning för vatten och avlopp från de mindre orterna Grycksbo, Bjursås och Bergsgården. Vi genomför projektet för att kunna avveckla de mindre lokala reningsverken och på så sätt förbättra den lokala närmiljön.

Grävmaskin lägger ned ledning i sjön Varpan

Samarbete prisas

Tillsammans med en av våra största kunder och samarbetspartner, Kopparstaden, har vi genomfört stora åtgärder för att på ett bättre sätt använda returvärme och därmed öka fjärrvärmens effekt.

Med projektet vann Kopparstaden ”Bästa klimatinitiativ 2020 Länk till annan webbplats.” i kategorin ”Effekttoppar och förnybar energi”.

- Det är ett fantastiskt roligt erkännande att vinna priset! Vi har under flera år arbetat med olika innovativa energibesparings­åtgärder och priset ger kraft och glädje till organisationen att fortsätta driva energi­förbättringar. Genom ett gott samarbete med Falu Energi & Vatten har vi kunnat utveckla energisystemet i Falun, säger Susanna Karlevill, VD för Kopparstaden.

Fjärrvärme i Sundborn

Under hösten 2020 blev det klart att vi i samarbete med Kopparstaden och Falu kommun kommer att bygga en helt ny anläggning för biobaserad fjärrvärme i Sundborn. Den kommer att värma skola, förskolor, idrottshall och bibliotek, men även Kopparstadens befintliga och tillkommande lägenheter.

Den nya panncentralen kommer att eldas med biobränsle i form av skogspellets eller flis. Panncentralen blir vår minsta fjärrvärme­anläggning med ett avgränsat antal kunder. Planering pågår och projektet ska vara klart i mars 2022.