Trygga leveranser

Vatten- och avloppsarbete på Timmervägen i Falun

Vi arbetar hela tiden med att utveckla våra anläggningar, arbetssätt och tjänster för att vi ska ha en hög leveranssäkerhet. Ständiga förbättringar är ett verktyg för att bibehålla trygga leveranser.

Falupriset

I elavtalet Falupriset säkras en del av priset med vår egen lokala elproduktion. Priset baseras till 80 procent på ett säkrat grundpris och resterande 20 procent på rörligt pris. På så vis dämpas pristopparna på elmarknaden. Med Falupriset får du som kund el som är förnybar och lokalproducerad här i Falun. Att vi är certifierade enligt Schysst elhandel är ännu en anledning att välja oss framför andra.

Under 2023 har vi även börjat erbjuda Falupriset företag till mindre företag och bostadsrättsföreningar. Falupriset företag har lite annat upplägg, elpriset kommer variera beroende på när du använder el samt elmarknadens utveckling.

Läs mer om Falupriset företag

Läs mer om Falupriset för privatperson

Hållbara investeringar

I vår dagliga verksamhet fortsätter vi att vädersäkra elnätet, förnya vatten- och avloppsnätet (VA-nätet), samt nyansluta fjärrvärmekunder. Det pågår ett aktivt arbete med att hitta optimala VA-lösningar på landsbygden där vi, kommunens förvaltningar och politiken är involverad. Vi anser att det måste ses ur flera hållbarhetsperspektiv; miljömässigt och socialt men även ekonomiskt.

Kommunalt allmänt VA är inte den enda lösningen. I en tidig dialog med fastighetsägare är vi övertygade om att det går att finna bra lösningar utan att bilda verksamhetsområde för kommunalt VA. Det innebär nytta för både kommunen, kommuninnevånare och VA-kollektivet.

Medarbetare framför ett elskåp

Utbyte av elmätare

För att du som kund ska kunna bidra till ett smartare och mer hållbart samhälle byter vi ut alla elmätare till nya smarta mätare. Den nya mätaren är förberedd för digitala tjänster som kan hjälpa till att hitta energitjuvar i hemmet. Mätarbytet är också en insats för att förbereda elnäten på en mer energikrävande framtid. Ett bra byte helt enkelt.

Den nya elmätaren ger dig möjlighet att vara en aktiv el-användare med insyn och styrning av din anläggning via kundgränssnittet HAN-port. Genom porten kan du som kund ta ut mätvärden för den egna elanvändningen. Du får också möjlighet till timmätning, lastbalansering för till exempel elbilsladdare, och mätning av produktion från egen solcellsanläggning.

Alla elmätare i Sverige ska bytas innan år 2025. Av totalt 34 000 mätare så har 30 000 mätare blivit utbytta fram till slutet av 2023. I samband med teknikskiftet för elmätare pågår även övergången till nya mätare för energi (fjärrvärme och fjärrkyla) och vatten i syfte att alla förbrukningsmätare ska vara digitala, smarta och samordnade vid datainsamling.