Trygga leveranser

En gul traktor med stor skopa

Vi arbetar hela tiden med att utveckla våra produkter för att vi ska ha en hög leveranssäkerhet. Att alltid arbeta med förbättringar är ett verktyg för att bibehålla trygga leveranser.

Effektiva arbetssätt

Digital teknik

Vi har jobbat vidare med automatisering av repetetiva administrativa arbets­processer genom RPA (digital medarbetare) och användning av IOT (internet of things) för att hämta in information genom sensorer. Vi har till exempel sensorer som mäter snö- och badtemperatur som sedan visas ut på vår webbplats och i vår app.

- Användning av digital teknik är viktigt för oss, oavsett om det gäller att veta när en soptunna behöver tömmas med hjälp av IOT eller om vi automatiserar en process med RPA. Idag är det oftast inte tekniken som sätter stopp, utan fantasin vad vi kan använda den till, säger Stefan Pihlanen, chef för utveckling & IT.

Digitala kanaler

Vi arbetar för att våra kunder ska hitta den information de behöver i våra digitala kanaler och försöker därmed minska våra utskick. En minskning av pappersutskick ger mindre klimatavtryck. Under 2021 har vi tagit fram en app, utvecklat Mina sidor och webbplatsen Fev.se och även ökat frekvensen på kommunikation i sociala medier. Vi arbetar också för att öka användandet av e-faktura och autogiro för att minska utskicken av fakturor.

Hållbara investeringar

Varje år bedriver vi cirka 200 olika projekt i syfte att säkra och utveckla våra leveranser. Det handlar ofta om våra ledningsnät för vatten och avlopp, el och fjärrvärme. På det viset återinvesterar vi vårt ekonomiska överskott i kommunen. Här ett par axplock av projekt från 2021.

Överförings­ledning för avloppsvatten

Ett stort investeringsprojekt som pågår är byggnationen av en överförings-ledning för vatten och avlopp från de mindre orterna Grycksbo, Bjursås och Bergsgården. Vi genomför projektet för att kunna avveckla de mindre lokala reningsverken och på så sätt förbättra den lokala närmiljön.

Grävmaskin lägger ned ledning i sjön Varpan

Fjärrvärme samarbete prisades

Kopparstaden blev tack vare samarbete med Falu Energi & Vatten kring bygget av fjärrvärme i Sundborn en av vinnarna i 2021 års "Bästa klimatinitiativ i allmännyttan". Kopparstaden vann kategorin "Effekttoppar och förnybar energi" för att de tillsammans med oss på Falu Energi & Vatten skapat ekonomiska och miljömässiga förutsättningar för att anlägga en fastbränslepanna som eldas med biobränsle och ett närvärmenät i ett samhälle med färre än 1000 invånare.

Vår egen projektledare här på Falu Energi & Vatten, Sofie Bergsten, kommenterar priset så här: - Det känns fantastiskt roligt att Fjärrvärme Sundborn uppmärksammas på detta sätt. Vi som arbetar med det känner stolthet över både koncernsamarbetet och den verkliga klimatnyttan.

Läs mer om projektet Fjärrvärme Sundborn