Smart resursanvändning

Tidning stoppas ned  i pappersinsamlingen

Att bidra till en smart resursanvändning är viktigt för oss. Vi jobbar utifrån ”avfallstrappan”, vilket innebär att förebyggande av avfall och återbruk alltid ska prioriteras före materialåtervinning, förbränning och deponi. Det bästa avfallet är det som inte ens uppstår.

Insamling av förpackningar

Inom ett par år ska det bli enklare att lämna sitt sorterade förpackningsavfall. Senast 2026 ska fastighetsnära insamling (FNI) vara införd i hela Falun. För flerbostadshus startar införandet redan 2024.

Det är regeringen som beslutat om nya regler som ska göra det enklare för hushåll och verksamheter att sortera sitt förpackningsavfall. Vid årsskiftet införs FNI för flerbostadshus och senast 2026 för villor.

Fastighetsnära insamling innebär alltså att förpackningar av kartong/papper, plast, färgat och ofärgat glas samt metall hämtas där du bor. Du behöver alltså inte köra iväg dina förpackningar till återvinningsstationen. Restavfall och matavfall lämnas som vanligt i svart och brunt kärl där du bor. För dig som bor i villa hämtas alltså förpackningarna i framtiden vid ditt hus.

Första steget i förändringen var att Falu Energi & Vatten tog över ansvaret för återvinningstationerna den 1 januari 2024. Vart efter vi bygger ut den fastighetsnära insamlingen kommer vi att ta bort återvinningstationerna.

Läs mer om Fastighetsnära insamling

Återbruket

Återbruket i Falun är en del av Falu Återvinning på Ingarvet. Till Återbruket lämnas möbler, textilier och andra prylar som kan användas igen. Våra samarbetspartners hämtar och säljer vidare i sina secondhandbutiker. Vi har även lokala återbruk i Bjursås och Svärdsjö.

För varje år samlas det in fler saker som kan återbrukas och textilier är det material som har ökat mest. Mer än en fördubbling på 4 år

Diagram som visar utvecklingen av insamlat blandat material
Diagram som visar utvecklingen av insamlat textilmaterial

Diagrammen visar att mängden insamlat material successivt har ökat senaste åren.