Smart resursanvändning

Kvinnlig projektledare från Falu Energi & Vatten framför Återbruket i Bjursås

Att bidra till en smart resursanvändning är viktigt för oss. Vi jobbar utifrån ”avfallstrappan”, vilket innebär att förebyggande av avfall och återbruk alltid ska prioriteras före materialåtervinning, förbränning och deponi. Det bästa avfallet är det som inte ens uppstår.

Avfallstrappan

Illustration över stegen i avfallstrappan: Avfallsminimera -Återanvändning -Materialåtervinning -Energiåtervinning -Deponi

Återbruket

I november 2019 invigde vi Återbruket i Falun, som är en del av Falu Återvinning på Ingarvet. Till Återbruket lämnas möbler och andra prylar som kan användas igen. Våra samarbets­partners hämtar och säljer vidare i sina secondhand­butiker.

- Trots ett speciellt år, har vi kunnat driva vår insamling på en hög nivå, säger Cajsa Hagberg, utvecklingsledare för Återbruket.

Bild på Återbruket vid Falu återvinningscentral, Ingarvet

Mängden återbruk i Falu kommun

Mängden insamlade saker har fördubblats jämfört med året innan och målsättningen för kommande år är att det ska öka ännu mer.

Diagram som visar återbruk 2019-2020. Visar att saker och möbler ökat från 130 till 183 ton, textilier från 71 till 116 ton. Och byggmaterial har vi nyss börjat mäta.

Diagram visar att återbruk av saker och möbler ökat från 130 till 183 ton och textilier från 71 till 116 ton, år 2019-2020. Byggmaterial har vi nyss börjat mäta.

Lokalt återbruk i Bjursås och Svärdsjö

Under året har vi öppnat lokala återbruk i både Bjursås och Svärdsjö. De lokala återbruken bedrivs i gamla sjöfarts­containrar som vi har renoverat och snyggat till. Vi har till exempel satt upp överblivna solpaneler på taken för att driva belysningen i containrarna. I och med att vi skapat utrymme i en flyttbar container kan Återbruket användas på flera platser och i flera sammanhang.

Det lokala konceptet bygger på byten, där du lämnar ifrån dig det du inte längre vill ha och kan ta med dig det som du behöver. Återbruken har samma öppettider som återvinnings­centralerna och har blivit väldigt populära. (Se bild högst upp på sidan.)

Töm säcken

Ett led i en smartare resurs­användning är att förbättra sorteringen ytterligare, så att vi kan öka återbruk av saker och återvinna material istället för att skicka det till förbränning. Helt enligt avfallstrappan. Som en del i arbetet har vi under året startat en kampanj som kallas ”Töm säcken”. Kampanjen ska uppmärksamma vad som verkligen slängs i den brännbara containern på våra återvinningscentraler. Genom att sortera, återbruka och återvinna kan resurser användas på ett bättre sätt.