Attraktiv arbetsplats

Två medarbetarejobbar ute på fältet

Våra medarbetare är det viktigaste vi har. Därför vill vi erbjuda en arbetsplats som präglas av engagemang, stolthet och välmående. Vi vill kännetecknas av att vara en öppen, ansvarsfull och innovativ arbetsgivare där människor utvecklas tillsammans.

Kompetensförsörjning

Under 2023 färdigställdes en kompetensförsörjningsstrategi med konkreta aktiviteter som ett led i att vara en attraktiv arbetsplats för de som redan är här och för att locka presumtiva medarbetare till vår arbetsplats. Exempel på aktiviteter som har genomförts under året:

  • Öppet hus på vårt kraftvärmeverk med många intresserade personer där vi fick möjlighet att visa upp den samhällsviktiga verksamhet som vi har. Besökarna fick också träffa flera av våra medarbetare som berättade om det viktiga arbete som utförs.
  • I oktober samlades hela företaget i Romme på det vi benämner som Sammanstråla. Det är ett tillfälle för alla medarbetare att under två dagar få umgås och bygga VI-känsla. Vi visar upp våra olika verksamheter, får information om vad som har hänt och vad som är på gång inom företaget med gemensam middag på kvällen. Utvärderingen visade att det var ett mycket uppskattat avbrott i vardagen. Sammanstråla är återkommande varje år.
  • Vi har deltagit på flertal jobbmässor där medarbetare varit med och berättat om sitt arbete.
Glad kvinnlig medarbetare på fjärrvärmeverket

Arbetsmiljö

Arbetsmiljö är ett viktigt område för oss och under 2023 startade vi ett arbete kring säkerhetskultur. Under Sammanstråla besökte en gästföreläsare oss och pratade om varför säkerhet på arbetet är så viktigt.

Vi har för 2024 satt upp mål på gruppnivå för att ytterligare öka antalet inrapporterade riskobservationer och tillbud. Ett arbete startades också kring medarbetarutbildningar inom arbetsmiljö, som beräknas vara färdigt under hösten 2024