Attraktiv arbetsplats

Två manliga medarbetare sitter bakom datorskärmar

Våra medarbetare är det viktigaste vi har. Därför vill vi erbjuda en arbetsplats som präglas av engagemang och välmående. Vi vill känne­tecknas av att vara en öppen, ansvarsfull och innovativ arbetsgivare där människor utvecklas tillsammans.

Ny värdegrund

De senaste åren har vi tillsammans med våra medarbetare och chefer arbetat fram en ny värdegrund. Värdegrunden hjälper oss att utvecklas gemensamt och ska finns som stöd i vår arbetsvardag. För att möta framtiden behöver vi kompetenta och motiverade medarbetare som arbetar i samma riktning.

Arbetet har resulterat i tre värdemeningar:

  • Jag gör alltid det bästa för den som är min kund
  • Jag vågar utmana och utvecklas
  • Jag möter varje människa med öppenhet
Glad manlig medarbetare med vattenglas

Ledarskaps­plattform på plats

Under året har chefsgruppen jobbat fram en ledarskaps­plattform och ett ledarskapsprogram. Syftet är att etablera ett gemensamt synsätt på ledarskap. Att vidareutveckla ledarskapet mot ett coachande förhållningssätt och stärka cheferna i sitt uppdrag har varit centralt i satsningen.

Ledarskaps­plattformen har fyra hörnpelare:

  • Jag uppträder som förebild med modet att agera
  • Jag arbetar med tydliga mål och regelbunden uppföljning
  • Jag arbetar aktivt för samarbete
  • Jag ger rak och tydlig feedback

Pulsmätning

Under hösten har vi börjat arbeta med ett nytt verktyg för att mäta hur våra medarbetare mår och ge oss en vägledning i vad vi kan behöva arbeta mer med. Bland annat ger verktyget oss möjlighet att ”ta pulsen” på våra medarbetare som arbetar på distans till följd av pandemin.

Arbetsmiljö

Den fysiska arbetsmiljön är särskilt viktig för oss, eftersom många av våra medarbetare arbetar i miljöer med allvarliga risker. År 2019 införde vi ett nytt system för händelse­rapportering och under 2020 har vi kommit igång med det ordentligt. Det har gett oss möjlighet att rapportera händelser på ett enklare sätt, utföra riskhanteringar digitalt och ta fram rapporter som vi sedan tittar på tillsammans i företagets Skyddskommitté.
Sedan vi införde systemet har antalet rapporterade riskobservationer och tillbud ökat till nära det dubbla. Det är en följd av att det blivit enklare att rapportera och ger oss ännu bättre möjlighet att förebygga olyckor och allvarliga tillbud.

- Vi arbetar hela tiden för att utveckla vår arbetsmiljö för att göra den så säker som möjligt. Under 2020 har vi lagt särskild fokus på risker kopplade till hantering av kemikalier, säger Fredrik Wemming, produktionschef.

Provrör