Attraktiv arbetsplats

Glad kvinnlig medarbetare på fjärrvärmeverket

Våra medarbetare är det viktigaste vi har. Därför vill vi erbjuda en arbetsplats som präglas av engagemang, stolthet och välmående. Vi vill känne­tecknas av att vara en öppen, ansvarsfull och innovativ arbetsgivare där människor utvecklas tillsammans.

Ny värdegrund

De senaste åren har vi tillsammans med våra medarbetare och chefer arbetat fram en ny värdegrund. Värdegrunden hjälper oss att utvecklas gemensamt och ska finns som stöd i vår arbetsvardag. För att möta framtiden behöver vi kompetenta och motiverade medarbetare som arbetar i samma riktning. Arbetet resulterade i tre värdemeningar:

 • Jag gör alltid det bästa för den som är min kund
 • Jag vågar utmana och utvecklas
 • Jag möter varje människa med öppenhet

Arbetsmiljö

Vi har tagit fram en ny personalhandbok för att underlätta för våra medarbetare och nyanställda att hitta information.

Den fysiska arbetsmiljön är särskilt viktig för oss, eftersom många av våra medarbetare arbetar i miljöer med allvarliga risker. Vi har därför tagit fram en ny rutin för det systematiska arbetsmiljöarbetet på företaget och säkerhets- och ordningsföreskrifter specifikt för Västermalmsverket.

Vi har under året satsat extra på att de medarbetare som arbetar i berörda verksamheter får genomgå en särskild kemikalieutbildning.

Man som jobbar med kemikalier står och håller i en flaska

Ledarskaps­plattform på plats

Chefsgruppen har jobbat fram en ledarskaps­plattform och ett ledarskapsprogram. Syftet är att etablera ett gemensamt synsätt på ledarskap. Att vidareutveckla ledarskapet mot ett coachande förhållningssätt och stärka cheferna i sitt uppdrag har varit centralt i satsningen.

Ledarskaps­plattformen har fyra hörnpelare:

 • Jag uppträder som förebild med modet att agera
 • Jag arbetar med tydliga mål och regelbunden uppföljning
 • Jag arbetar aktivt för samarbete
 • Jag ger rak och tydlig feedback

Chefsakademi

Under 2021 har vi lanserat en chefsakademi. Den består av ett årshjul med flera olika interna utbildningar inplanerade och är ett led i att ge våra chefer förutsättningar att kunna göra ett bra jobb. Utbildningarna handlar om:

 • Lönesättning
 • Medarbetarsamtal
 • Grundläggande arbetsrätt
 • Arbetsmiljö
 • Budget och verksamhetsplanering
 • Inköp och avtalsförvaltning
 • Informationssäkerhet
 • Varumärke och kommunikation

Vi har också tagit fram ett lag-efterlevnadssystem som hjälper oss att säkerställa att vi, som minst, uppfyller de lagkrav som ställs på oss.