Aspebodgårdens p-plats ID: 7543

Återvinningsstation vid Sockenstugan, Lilla Aspeboda 128, Aspeboda.

Städas 1 ggr/vecka: tisdag

Tömningsintervall per behållare

Behållare

Tömningsfrekvens

Veckodag

Papper/kartong

Varje vecka

måndag, torsdag

Plast

Varje vecka

måndag, torsdag

Metall


Tömning sker löpande

Ofärgat glas


Tömning sker löpande

Färgat glas


Tömning sker löpande

Tidningar


Tömning sker löpande

Batterier


Tömning hanteras av El-Kretsen