Lustigknopp, Handlarn ID: 7554

Återvinningsstation vid Handlarn, Linnévägen 31, Falun.

Städas 5 ggr/vecka: måndag, onsdag, torsdag, fredag, söndag

Tömningsintervall per behållare

Behållare

Tömningsintervall

Varje vecka

Papper/kartong

Varje vecka

måndag, tisdag, onsdag, torsdag, lördag, söndag

Plast

Varje vecka

måndag, tisdag, torsdag, söndag

Metall


Tömning sker löpande

Ofärgat glas


Tömning sker löpande

Färgat glas


Tömning sker löpande

Tidningar


Tömning sker löpande

Batterier


Tömning hanteras av El-Kretsen