Enviken, Övertänger ID: 15869

Återvinningsstation vid Övertänger 345, Enviken

Städas 1 ggr/vecka: torsdag

Tömningsintervall per behållare

Behållare

Töningsintervall

Veckodag

Papper/kartong

Varje vecka

tisdag, torsdag

Plast

Varje vecka

torsdag

Metall


Tömning sker löpande

Ofärgat glas


Tömning sker löpande

Färgat glas


Tömning sker löpande

Tidningar


Tömning sker löpande