Korsnäs ID: 7557

Återvinningsstation vid Lövåsvägen 13, korsningen Lövåsvägen - Tranbärsvägen, Kornäs, Falun.

Städas 2 ggr/vecka: tisdag, torsdag

Tömningsintervall per behållare

Behållare

Tömningsintervall

Veckodag

Papper/kartong

Varje vecka

måndag, torsdag, lördag

Plast

Varje vecka

måndag, torsdag

Metall


Tömning sker löpande

Ofärgat glas


Tömning sker löpande

Färgat glas


Tömning sker löpande

Tidningar


Tömning sker löpande

Batterier


Tömning hanteras av El-Kretsen