Hälsingberg, vid OK ID: 7561

Återvinningsstation vid OK, Tryckerivägen 1, Hälsingberg, Falun.

Städas 4 ggr/vecka: måndag, onsdag, fredag, söndag

Tömningsintervall per behållare

Behållare

Tömningsintervall

Veckodag

Papper/kartong

Varje vecka

måndag, tisdag, onsdag, torsdag, lördag, söndag

Plast

Varje vecka

måndag, onsdag, torsdag, söndag

Metall


Tömning sker löpande

Ofärgat glas


Tömning sker löpande

Färgat glas


Tömning sker löpande

Tidningar


Tömning sker löpande