Sundborn, Coop ID: 7579

Återvinningsstation vid Blomstervägen 1, Coop i Sundborn.

Städas 1 ggr/vecka: torsdag

Tömningsintervall per behållare

Behållare

Tömningsintervall

Veckodag

Papper/kartong

Varje vecka

tisdag, onsdag, torsdag, söndag

Plast

Varje vecka

torsdag, söndag

Metall


Tömning sker löpande

Ofärgat glas


Tömning sker löpande

Färgat glas


Tömning sker löpande

Tidningar


Tömning sker löpande