Lumsheden, ishockeyplan ID: 17644

Återvinningsstation vid ishockeyplan, Lumsheden 147, Lumsheden.

Städas varannan vecka: torsdag

Tömningsintervall per behållare

Behållare

Tömningsintervall

Veckodag

Papper/kartong

Varje vecka

torsdag

Plast

Varannan vecka

torsdag

Metall


Tömning sker löpande

Ofärgat glas


Tömning sker löpande

Färgat glas


Tömning sker löpande

Tidningar


Tömning sker löpande