Enviken, Rönndalen ID: 7547

Återvinningsstation vid Marnäsvägen 22, Enviken

Städas 1 ggr/vecka: torsdag

Tömningsintervall per behållare

Behållare

Tömningsintervall

Veckodag

Papper/kartong

Varje vecka

tisdag, torsdag, söndag

Plast

Varje vecka

torsdag, söndag

Metall


Tömning sker löpande

Ofärgat glas


Tömning sker löpande

Färgat glas


Tömning sker löpande

Tidningar


Tömning sker löpande

Batterier


Tömning hanteras av El-Kretsen