Järnet ID: 7558

Återvinningsstation vid Kisvägen 24, korsningen Timmervägen - Kisvägen, Falun.

Städas 4 ggr/vecka: måndag, onsdag, fredag, söndag

Tömningsinervall per behållare

Behållare

Tömningsintervall

Veckodag

Papper/kartong

Varje vecka

måndag, torsdag, lördag

Plast

Varje vecka

torsdag

Metall


Tömning sker löpande

Ofärgat glas


Tömning sker löpande

Färgat glas


Tömning sker löpande

Tidningar


Tömning sker löpande

Batterier


Tömning hanteras av El-Kretsen