Vika, Hedvägen ID: 7585

Återvinningsstation vid Sjögavägen 1, korsningen Hedvägen - Sjögavägen, Vika.

Städas 1 ggr/vecka: tisdag

Tömningsintervall per behållare

Behållare

Tömningsintervall

Veckodag

Papper/kartong

Varje vecka

måndag, onsdag, torsdag, söndag

Plast

Varje vecka

måndag, torsdag

Metall


Tömning sker löpande

Ofärgat glas


Tömning sker löpande

Färgat glas


Tömning sker löpande

Tidningar


Tömning sker löpande

Batterier


Tömning hanteras av El-Kretsen