Ansök om arbete nära VA-ledning

Du behöver ansöka om att få utföra åtgärder inom tre meter från våra vatten- och avloppsledningar (VA), eller inom ledningsrätt­/servitut.

Läs informationen på sidan När du ska gräva innan du ansöker.

Observera de generella kraven för arbeten nära VA- ledningar för att planera ditt arbete så att ansökan har möjlighet att gå igenom.

Tänk på att schakten vi behöver för att komma åt ledningar ofta är cirka sex meter bred i dagöppningen så även åtgärder en bit från ledningen har betydelse.

Vad händer efter ansökan är inskickad?

  1. Vi återkopplar med information. Om åtgärden berör en konsekvensledning kan du behöva komplettera med en riskanalys och åtgärdsplan innan vi kan skriva avtal. Handläggningstiden varierar beroende på till exempel typ av åtgärd, behov av riskanalys, avtalets utformning och eventuella behov av utredningar.
  2. Du får ett avtal för underskrift.
  3. När du skrivit på avtalet kan åtgärder påbörjas. Tänk på att utsättning och inmätning behövs innan du påbörjar arbetet. Det betyder att vi märker ut ledningen. Anmäl till din kontaktperson hos oss minst 10 arbetsdagar före utsättning.

Fyll i uppgifterna i formuläret. Om du skickar in formuläret utanför vår kontorstid når det oss följande vardag. Men handläggnings­tiden varierar, vi kontaktar dig så snart som möjligt.. Du kan kontakta kundtjänst om du har frågor.

Fält markerade med * är obligatoriska.

Jag ansöker om åtgärder nära VA-ledning, för mig eller mitt företag (ange kontaktperson):
Jag ansöker om åtgärder nära VA-ledning, för mig eller mitt företag (ange kontaktperson):

Beskriv anledningen till dess utförande och motiv till varför andra alternativ, som inte medför påverkan på ledning, inte går att genomföra.


Planerad åtgärd i förhållande till våra ledningar ska synas tydligt.
Höjddata på VA-ledningarna:
Höjddata på VA-ledningarna: