Felanmälan av gatubelysning

Har du upptäckt trasiga gatljus? Du kan felanmäla driftstörningar på gatubelysningen med hjälp av formuläret längre ner på sidan eller ringa oss.

Om du inte använder forumläret ska du kontakta oss under kontorstid på telefon 023-77 49 00.

När du inte ska kontakta oss

Falu Energi & Vatten sköter om majoriteten av gatljusen i Falu kommun, på uppdrag av kommunen. I de fall enskilda väghållare eller Trafikverket ansvarar för belysningen ber vi dig kontakta dem.

Vika
Telefon dagtid: 023-60 000 (ELAB) Telefon jour: 023-214 39

Svabensverk, Getryggen, Norra Flät
Telefon: 0271-574 44 eller 0271-570 00

Vägar i det statliga vägnätet (exempelvis E16 och riksvägar 50 och 69)
Telefon: 0771-921 921 (Trafikverket)

Så underhåller vi gatubelysningen

Vårt underhåll av gatljusen sker efter ett schema. Tre gånger per år kör vi igenom hela kommunen då vi byter enskilda lampor. Dessa turer körs en gång efter sommarsemestern, en gång före jul och en gång på våren. Utöver det byter vi enskilda lampor i Falu tätort två gånger per år.

Genom vårt avtal med kommunen är vi skyldiga att omedelbart åtgärda gatljus som är elfarliga. Trafikfarliga gatljus ska åtgärdas inom tre dagar.

Formulär för felanmälan

Fyll i uppgifterna i formuläret för att anmäla fel på gatubelysningen. Om du skickar in formuläret utanför vår kontorstid tar vi emot det följande vardag. Vi kommer inte kontakta dig specifikt när ärendet är åtgärdat, men vi tar med din felanmälan i våra planerade ronderingar.

Fält markerade med * är obligatoriska.

Jag vill göra felanmälan av gatubelysning:
Jag vill göra felanmälan av gatubelysning:
Frågor och svar om gatljus

Hur arbetar ni när ett helt område släcks ner?

När ett område rapporteras som släckt åker vi omgående ut för att söka efter felet. Först lokaliserar vi var felet finns. Är det ett stort fel, som till exempel ett kabelfel, krävs det större åtgärder. Vår förhoppning är, som alltid, att försöka lösa det så fort som möjligt. Vi hoppas att Faluborna har förståelse för att det ibland tar lite längre tid.

Finns det några områden som bör åtgärdas först?

En elfarlig anläggning ska åtgärdas omedelbart. När ett fel kan orsaka trafikfara så ska det lagas inom tre dagar och övriga åtgärder hanteras under ordinarie underhållsschema. Det vill säga tre gånger per år.

Varför lyser gatljusen på dagen, men inte på kvällen?

För att vi ska kunna lokalisera ett fel på dagen, måste vi tända belysningen, det hjälper oss i felsökningen. Slocknar lamporna på natten så beror det på ett fel.

Varför kan det ta längre tid att åtgärda felet?

Vi vill såklart hitta felet och åtgärda det så snabbt som möjligt men ibland tar det tid att lokalisera var felet är. Vi har långa elledningar under mark och för att hitta ett kabelbrott måste vi börja från en punkt och jobba oss vidare. Men vi jobbar alltid för att lösa problemet så fort det bara går.

När det handlar om att laga enskilda lampor, vilket sker tre gånger om året, får man tänka på att det är en balans mellan gatubelysningens funktion och kommuninvånarnas ekonomi.

Frågor och kontakt

Om du har frågor är du varmt välkommen att kontakta vår kundtjänst.