Felanmälan av gatubelysning

Har du upptäckt trasiga gatljus? Här kan du felanmäla driftstörningar på gatubelysningen.

Annan felanmälan i vissa områden

Falu Energi & Vatten sköter om majoriteten av gatljusen i Falu kommun, på uppdrag av kommunen. I de fall enskilda väghållare eller Trafikverket ansvarar för belysningen ber vi dig kontakta dem.

Så underhåller vi gatubelysningen

Vårt underhåll av gatljusen sker efter ett schema. Tre gånger per år kör vi igenom hela kommunen då vi byter enskilda lampor. Dessa turer körs en gång efter sommarsemestern, en gång före jul och en gång på våren. Utöver det byter vi enskilda lampor i Falu tätort två gånger per år.

Genom vårt avtal med kommunen är vi skyldiga att omedelbart åtgärda gatljus som är elfarliga. Trafikfarliga gatljus ska åtgärdas inom tre dagar.

Felanmälan

För att felanmäla använder du Falu kommuns digitala tjänst och väljer Belysning:

Felanmäl gatubelysning hos Falu kommun Länk till annan webbplats.

För att underlätta behandlingen av ärendet är det bra om du bifogar bilder eller andra relevanta filer. Om du bifogar både en närbild och en bild där den omgivande miljön syns ser vi snabbare vad ärendet gäller och var det är.

Felanmäl enklare via mobiltelefon

En enkel väg att felanmäla via mobiltelefonen är att ladda ned appen i Appstore eller Google Play, sök efter "Felanmälan Falun".

 

Frågor och svar om gatljus

Hur arbetar ni när ett helt område släcks ner?

När ett område rapporteras som släckt åker vi omgående ut för att söka efter felet. Först lokaliserar vi var felet finns. Är det ett stort fel, som till exempel ett kabelfel, krävs det större åtgärder. Vår förhoppning är, som alltid, att försöka lösa det så fort som möjligt. Vi hoppas att Faluborna har förståelse för att det ibland tar lite längre tid.

Finns det några områden som bör åtgärdas först?

En elfarlig anläggning ska åtgärdas omedelbart. När ett fel kan orsaka trafikfara så ska det lagas inom tre dagar och övriga åtgärder hanteras under ordinarie underhållsschema. Det vill säga tre gånger per år.

Varför lyser gatljusen på dagen, men inte på kvällen?

För att vi ska kunna lokalisera ett fel på dagen, måste vi tända belysningen, det hjälper oss i felsökningen. Slocknar lamporna på natten så beror det på ett fel.

Varför kan det ta längre tid att åtgärda felet?

Vi vill såklart hitta felet och åtgärda det så snabbt som möjligt men ibland tar det tid att lokalisera var felet är. Vi har långa elledningar under mark och för att hitta ett kabelbrott måste vi börja från en punkt och jobba oss vidare. Men vi jobbar alltid för att lösa problemet så fort det bara går.

När det handlar om att laga enskilda lampor, vilket sker tre gånger om året, får man tänka på att det är en balans mellan gatubelysningens funktion och kommuninvånarnas ekonomi.

Frågor och kontakt

Om du inte kan använda den digitala tjänsten eller har frågor är du varmt välkommen att kontakta vår kundtjänst per telefon 023-77 49 00 under kontorstid.