Administration anläggningar

Under Administration - anläggningar listas dina anläggningar och du kan ändra en anläggnings uppgifter. Dessa uppgifter utgör grunden för vissa beräkningar i dina diagram.

Om du till exempel under menyvalet Förbrukning vill göra olika val, måste du först ha gjort inställningar på din anläggning för att få korrekta uppgifter.

Gör inställningar för en anläggning:

Steg 1 - I menyn välj Administration, sedan Anläggningar.

Steg 2 - Du ser en lista med dina anläggningar. Välj "fler val".

Steg 3 - Skriv din anläggnings uppgifter.

Följande går att ställa in:

  • Anläggningens namn - du kan att sätta ett eget namn på anläggningen.
  • Anläggningsyta
  • Väderstation - Kan inte anges.
  • Antal personer - Hur många personer som bor på adressen.
  • Uppvärmd yta BOA - betyder boarea. Arean du bor på. Används i vissa rapporter.
  • Uppvärmd yta LOA - betyder lokalarea. Area för utrymmen inrättade för annat ändamål än boende. Används i vissa rapporter.
  • Uppvärmd yta Atemp - Summan av invändig area för respektive våningsplan, vindsplan och källarplan som värms till mer än 10 °C.

Steg 4 - Välj uppdatera.