Förbrukning

På sidan Förbrukning kan du se din förbrukning gällande tjänsterna el, produktion, fjärrvärme, fjärrkyla och vatten. Beroende på vilka tjänster du har hos oss ser du olika menyval.

Välj tjänst, anläggning och datum

 

Steg 1 - Välj i menyn den tjänst som du vill se förbrukning för.

Beroende på vilka tjänster du har hos oss visas olika menyval. Du hittar tjänsterna under menyrubriken ”Förbrukning”. I mobilen kan du istället se en ”flytande” meny.

 

Steg 2 - Längst upp på sidan, välj anläggning och den period du vill se i diagrammet.

För att välja en annan period klicka där det står Period för att få fram en kalender. Eller klicka på pilarna till höger om datumet för att bläddra.

Kalender

I kalendern kan du klicka direkt på ett start och slutdatum. Du kan också bläddra mellan månader genom att använda pilarna.Du kan byta år genom att klicka på året och sen pila upp eller ner på pilarna som visas. Eller så väljer du en av de förvalda perioderna.

Jämföra perioder

Det går att jämföra den valda perioden med en tidigare period. Börja med att få fram de olika valen genom att klicka på ordet Period längst upp på sidan och ställ in önskad period, alltså den du vill se i diagrammet. Välj sen den period du vill jämföra med;

  • Period (jämför vald period med samma antal dagar precis innan den valda perioden)
  • År (jämför vald period med samma period året innan)
  • Fyra år (jämför med föregående fyra år)


Steg 3 - Välj sedan Klar

När du valt Klar kan du se förbrukningen i diagrammet, både vald period och de eventuella perioder du vill jämföra.

Fler alternativ för diagrammet

I diagrammet finns valet ”Fler val” som innebär att du kan lägga på fler val på förbrukningskurvan och ändra typ av diagram.

Observera att om du vill kunna göra olika val under ”Fler alternativ” måste du först lägga in uppgifter om din anläggning om till exempel hur många ni är i hushållet. Det gör du under menyvalet "Administration/Anläggningar". Detsamma gäller för om du vill ställa in "Uppvärmd yta".

Hjälp för Administration av anläggningar

När du klickar på "Fler alternativ" får du upp olika val, här förklarar vi begreppen:

  • Förbrukning per person, delar förbrukningen på antalet personer i fastigheten.
  • Koldioxidavtryck, visar en linje med koldioxidavtryck i diagrammet. Värdet är grundinställt av Falu Energi & Vatten med värden som gäller för våra tjänster.
  • dT, räknar fram deltaT för fjärrvärme och fjärrkyla.
  • Flöde, visar flödet vid fjärrvärme och fjärrkyla.