Hitta din elproduktion

Om du producerar egen el genom till exempel solceller, och säljer el vidare, så kan du följa produktionen på Mina sidor.

Steg 1 - I menyn välj Förbrukning, sedan Produktion.

 

Steg 2 - Längst upp på sidan, välj anläggning och den period du vill se i diagrammet.

För att välja en annan period klicka där det står Period för att få fram en kalender. Eller klicka på pilarna till höger om datumet för att bläddra.

Kalender

I kalendern kan du klicka direkt på ett start och slutdatum. Du kan också bläddra mellan månader genom att använda pilarna.Du kan byta år genom att klicka på året och sen pila upp eller ner på pilarna som visas. Eller så väljer du en av de förvalda perioderna.

Jämföra perioder

Det går att jämföra den valda perioden med en tidigare period. Börja med att få fram de olika valen genom att klicka på ordet Period längst upp på sidan och ställ in önskad period, alltså den du vill se i diagrammet. Välj sen den period du vill jämföra med;

  • Period (jämför vald period med samma antal dagar precis innan den valda perioden)
  • År (jämför vald period med samma period året innan)
  • Fyra år (jämför med föregående fyra år)


Steg 3 - Välj sedan Klar

Nu kan du se produktionen i diagrammet, både vald period och de eventuella perioder du vill jämföra.

Under valet ”Fler val” går det att lägga på fler val på kurvan samt ändra typ av diagram.